Διεθνή

Δύο νέες ψηφιακές λύσεις από τη Munich Re

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο και η Munich Re απαντά με δύο νέες ψηφιακές λύσεις, το  “The Box” και το “AQUALYTIX”.

Οι αναλύσεις δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες δυνατότητες διαχείρισης και κάλυψης του κινδύνου. Σήμερα, οι εμπειρογνώμονες της Munich Re συνδυάζουν τα στοιχεία των χαρτοφυλακίων των πρωτασφαλιστών με εξωτερικές δημόσιες πηγές, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική περιοχή, η κατασκευή, ο καιρός ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Εφαρμόζοντας τις αρχές μηχανικής μάθησης, η Munich Re μπορεί να ανακαλύψει παράγοντες που οδηγούν σε κρυφές απώλειες και να ανταποκριθεί αναλόγως, π.χ. εισάγοντας μέτρα πρόληψης ζημιών ή προσαρμόζοντας τις τιμές.

Η Doris Höpke (φωτ.), μέλος ΔΣ της Munich Re, ανέφερε σχετικά: «Στη Munich Re, στόχος μας είναι να πρωτοπορήσουμε σε ψηφιακές λύσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στην ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με καινοτόμες μεθόδους και νέα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ταχύτερη εκτίμηση και χειρισμό των απαιτήσεων και καλύτερη τιμολόγηση ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ακρίβειας στην εκτίμηση κινδύνου. Για να μην αναφέρουμε την καλύτερη πρόληψη των ζημιών που είναι το σημαντικότερο».

The Box

Στην ασφάλιση αυτοκινήτου, το “The Box” υποστηρίζει τους αντασφαλιζόμενους στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, χρησιμοποιώντας τη μηχανική μάθηση, για να προβλέψουν με ακρίβεια τις αναμενόμενες ζημίες.

Εάν στη συνέχεια προσθέσουμε στο μίγμα εξωτερικά δεδομένα, όπως οι καιρικές συνθήκες, στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων ή κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες, οι εκτιμήσεις ζημιών καθίστανται ακόμη πιο ακριβείς και ο δείκτης ζημιών μπορεί να μειωθεί.

Το εργαλείο είναι εντελώς αυτόματο, επιτρέποντας στους πρωτασφαλιστές να τιμολογούν πιο αποτελεσματικά και να μειώνουν σημαντικά το κόστος.

AQUALYTIX

Μια άλλη πρωτοβουλία ανάλυσης δεδομένων της Munich Re είναι το “AQUALYTIX” και εφαρμόζεται στις ζημιές από σωληνώσεις ύδρευσης. Για δέκα και πλέον χρόνια, οι περισσότερες από τις μισές απώλειες της παραδοσιακής ασφάλισης κατοικιών προήλθαν από ζημιές στις σωληνώσεις ύδρευσης –ένα πρόβλημα για το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμη ικανοποιητική λύση.

Οι εμπειρογνώμονες της Munich Re συνδύασαν και πάλι τα δεδομένα χαρτοφυλακίου του πρωτασφαλιστή με εξωτερικές πηγές, για να αναλύσουν την κατάσταση.

Με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης, μπορούν έτσι να εντοπίσουν τους παράγοντες κινδύνου για μεμονωμένα κτήρια και να προβλέψουν τις απώλειες για το επόμενο έτος αναλόγως.

Οι νέες τεχνολογίες και η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, φέρνουν επανάσταση στις αλυσίδες αξίας ολόκληρων βιομηχανιών –συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.

Για να εντοπίσει τις μελλοντικές αλλαγές στο περιβάλλον συνολικά του κινδύνου, η Munich Re ξεκίνησε το TechTrend Radar ήδη από το 2015 και το ενημερώνει κάθε χρόνο από τότε. Το ραντάρ παρέχει μια ευρεία εικόνα για τις σημαντικές τεχνολογικές τάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν στον ασφαλιστικό κλάδο.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας