Νομοθεσία

Δύο νέες πράξεις της ΤτΕ για Κώδικα Δεοντολογίας και Είσπραξη Ασφαλίστρων

Δύο πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των φορέων της ασφαλιστικής αγοράς η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η πρώτη αφορά τον κανονισμό Συμπεριφοράς των Προσώπων που ασκούν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και η δεύτερη ρυθμίζει θέματα διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση εργασιών και τα συναφή με αυτήν δίκτυα, καθώς και την παρακολούθηση της παραγωγής, της είσπραξης ασφαλίστρων και της απόδοσης προμηθειών, και συναφείς κανόνες Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες , δόθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς χρόνος μέχρι τις 5 Ιουνίου για να απαντήσουν. Η ΕΑΔΕ έχει ήδη ζητήσει παράταση μέχρι τις 30 του μηνός.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα δύο σχέδια πράξεων της ΤτΕ.

Κώδικας Δεοντολογίας

Πράξη Οργάνωσης Δικτύων

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας