Δυναμικά ξεκινά το 2018 για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

2121
eias logo ΣΗΜΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών αποχαιρέτησε το 2017 με μία σημαντική και πολύ τιμητική βράβευση από το ομόλογό του Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, και ξεκινά δυναμικά το 2018 με μία σειρά από ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το πρώτο αφορά στις ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων και το δεύτερο έχει τίτλο Train the trainer to train.

Η τιμητική διάκριση από το ΑΙΚ

AIK Synedrio 2017

Η βράβευση του ΕΙΑΣ από το ΑΙΚ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Συνεδρίου του τελευταίου και αντανακλά την 30ετή συμβολή του ΕΙΑΣ στην πρόοδο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού της, στο πλαίσιο του διαρκώς εκσυγχρονιζόμενου και εμπλουτιζόμενου Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, των εκδόσεων του, των εκπονούμενων ασφαλιστικών μελετών και των επίκαιρων Επιμορφωτικών Εκδηλώσεών του.

Η κα Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΙΑΣ και ο κος Μανώλης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΑΙΚ αναφέρθηκαν στους διαχρονικούς και ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τα δύο Ινστιτούτα, ενώ τόνισαν, ως καλά συστατικά στοιχεία της νέας εκπαιδευτικής τους πολιτικής, την περαιτέρω έμπρακτη ενδυνάμωση αυτών των δεσμών, στο πλαίσιο  εκπαιδευτικών συνεργιών, Ακαδημαϊκών συνεργασιών και Προγραμμάτων καινοτομικών δράσεων, προς όφελος της περαιτέρω ανέλιξης της Ασφαλιστικής Αγοράς της Ελλάδας και της Κύπρου και υπέρ της περαιτέρω βελτίωσης των γνώσεων και των εμπειριών των Στελεχών της.

 

Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων, το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 22 & την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, 16:00 – 19:20, σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας (8) εκπαιδευτικών ωρών.

Το σεμινάριο αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έλλη Βασιλειάδου, Υπεύθυνη Ανάληψης Κινδύνων Μεγάλων Επιχειρήσεων με υψηλή εξειδίκευση στον Κλάδο Ασφαλίσεων Μεταφορών της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο συνολικό φάσμα εργασιών των Ασφαλίσεων Μεταφορών, ενώ διδάσκει Ασφαλίσεις Μεταφορών και συμμετέχει σε σχετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, δια εισηγήσεων και ομιλιών της.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

Σεμινάριο Train the trainer to train

«Train the trainer to train» ονομάζεται το εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ κάθε Τετάρτη, από Τετάρτη 24/1 έως και Τετάρτη 28/2, 16:00 – 19:20, στο πλαίσιο της πιστοποίησης EIAS Certified Specialist in HR and Sales Force Training.

 • Πόσο καλά γνωρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία;
  • Πόσο σωστά μπορούμε να τη σχεδιάσουμε, να την οργανώσουμε, να τη συντονίσουμε και να την υλοποιήσουμε αποτελεσματικά;
  • Ποια είναι η ενδεδειγμένη «δοσολογία» εκπαίδευσης, μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Διοικητικών Στελεχών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων;
  • Ποια είναι η κατάλληλη σύνθεση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που απευθύνονται σε Διοικητικά Στελέχη;
  • Ποια είναι τα σύγχρονα Εκπαιδευτικά μας «εργαλεία»;
  • Πώς αξιοποιούμε τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες προς την κατεύθυνση μεγιστοποίησης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων;
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αποτελεσματικών εκπαιδευτών;

Τα προηγούμενα είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντούν τα σύγχρονα Εκπαιδευτικά Στελέχη των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και τα στελέχη εκείνα που, αν και πλαισιώνουν άλλους τομείς των ασφαλιστικών εταιριών και των εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εν τούτοις συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και διδάσκουν ως θεματικοί εισηγητές.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα TRAIN THE TRAINER TO TRAIN, διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών παρέχει αναλυτικές απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα και εμπεριέχει κατάλληλες θεωρητικές προσεγγίσεις των θεματικών ενοτήτων που το αποτελούν, αλλά κυρίως διαδραστικές προβλέψεις, ασκήσεις εκπαιδευτικής εργασίας και εκπαιδευτικής προσομοίωσης, μικροδιδασκαλίες, case studies και εκπαιδευτικά workshops, οδηγώντας στην Πιστοποίηση ΕΙΑΣ Certified Specialist in HR and Sales Force Training.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Προηγούμενο άρθροΟλοκληρώθηκε το Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Επόμενο άρθροΜεταξύ των True Leaders για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Generali