Εκπαίδευση

Diploma in Business Administration από το ΕΙΑΣ και το ΟΠΑ

Ξεκινά στις 23 Απριλίου,16.00-20.15 το Πρόγραμμα Εφαρμοσμένων Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Diploma in Business Administration, που προσφέρει το ΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Το πρόγραμμα συντονίζει, ως Επιστημονικός του Υπεύθυνος, ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ σε αυτό διδάσκουν καταξιωμένοι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες ακαδημαϊκή αριστεία, υψηλή επιστημονική επάρκεια και εφαρμοσμένη εμπειρία στις αγορές παροχής υπηρεσιών, κυρίως ασφαλιστικών και τραπεζικών.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Στρατηγική Διοίκηση, Λήψη Αποφάσεων και Ηγεσία
  • Marketing Υπηρεσιών, Επικοινωνία και Συστηματική Εξυπηρέτηση Πελατών (CRM)
  • Διαπραγματεύσεις και Αποτροπή Συγκρούσεων
  • Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων και Πωλήσεων
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Εποπτεία

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που ασκούν ή προτίθενται να αναλάβουν καθήκοντα management, καθώς και σε ενδιαφερομένους να αποκτήσουν αρτιότατη τεχνογνωσία Διοίκησης Επιχειρήσεων, να την εκσυγχρονίσουν ή να εξειδικευτούν περαιτέρω σε αυτή.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος βρίσκονται στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: [email protected]).

Περισσότερα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας