Διεθνή

Δημοσιεύτηκε η Οδηγία για τις εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε στις 28/11/2023, στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία (ΕΕ) 2023/2673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2023, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ.

Με την Οδηγία, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης και διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που ο έμπορος χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία, όπως αυτοματοποιημένες συμβουλές ή μποτ συνομιλίας, δίνεται το δικαίωμα στον καταναλωτή να ζητήσει ανθρώπινη παρέμβαση, για να κατανοήσει καλύτερα τις επιπτώσεις της σύμβασης στην οικονομική του κατάσταση.

Παράλληλα, το νέο κείμενο εισάγει πρόσθετη προστασία για τους καταναλωτές από παραπλανητικό σχεδιασμό.

Η Οδηγία αρχίζει να ισχύει στις 18/12/2023, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, και να θέσουν σε εφαρμογή την Οδηγία από τις 19 Ιουνίου 2026.

Μπορείτε να δείτε τι προβλέπει η οδηγία εδώ.

Διαβάστε επίσης: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συμφώνησαν για τις εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικές συμβάσεις.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας