Διεθνής Ένωσις: Τίτλοι τέλους!

342
AXA group

Περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013 έχει η Διεθνής Ένωση, για να καλύψει τα ελλείμματα στην ασφαλιστική τοποθέτηση και στο περιθώριο φερεγγυότητας. 

Σύμφωνα με Απόφαση (εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2013) της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η Διεθνής Ένωση υποχρεούται να καταβάλει αποκλειστικά σε μετρητά το ποσό που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €8.000.000, σύμφωνα με την από 15/2/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Δηλαδή, υποχρεούται στην καταβολή τουλάχιστον ποσού ύψους €6.424.448.

Σύμφωνα πάντα με την Απόφαση της ΕΠΑΘ, δεσμεύεται το σύνολο των υφιστάμενων σε ασφαλιστική τοποθέτηση και ελεύθερων περιουσιακών στοιχείων της Διεθνούς Ενώσεως καθώς και των χρηματοπιστωτικών μέσων της, και αναστέλλονται οι ασφαλιστικές εργασίες της, στο σύνολο της δραστηριότητάς της, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Απαγορεύεται, δηλαδή, η έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ανανεώσεων ασφαλιστικών καλύψεων και πρόσθετων τροποποιητικών πράξεων επί των υφιστάμενων συμβολαίων. 

Επίσης, η Εταιρεία καλείται να υποβάλει στην ΤτΕ, έως τις 10 Ιουλίου 2013, το μητρώο ασφαλιστικής τοποθέτησης και ελεύθερης περιουσίας στο κλείσιμο του 2ου τριμήνου 2013, δηλαδή με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2013. 

Μέχρι τις 5 Ιουλίου 2013, θεματοφύλακες, διαχειριστές και εν γένει κάτοχοι χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρείας πρέπει να υποβάλουν στην ΤτΕ αναλυτική κατάσταση των χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρείας, που τυχόν κατέχουν, φυλάσσουν ή διαχειρίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Το δραματικό ιστορικό
Απ’ όσα αναγράφονται στην Απόφαση, προκύπτει ότι ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα στις 11 Ιουνίου του 2012, η Διεθνής Ένωση είχε ενημερώσει τη ΔΕΙΑ για τα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης και Α.Μ.Κ. €10 εκατ.) που θα ελάμβανε για την κάλυψη ελλείμματος ασφαλιστικής τοποθέτησης, ύψους €27 εκατ.

Στις 17 Ιουλίου 2012, η 34η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €10 εκατ. σε μετρητά, έως τις 17 Νοεμβρίου 2012.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού μόνο €2.081.460.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε εκ νέου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό ύψους €8 εκατ. έως τις 15 Ιουνίου 2013.

Στις 14 Ιουνίου 2013 η Εταιρεία ενημέρωσε τη ΔΕΙΑ ότι έχει καταβληθεί ποσό μόνο €1.575.552 σε μετρητά έως τις 14 Ιουνίου και επίσης την ενημέρωσε σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, σχετικά με παράταση της προθεσμίας καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως τις 15 Ιουλίου 2013.


• Επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, με την Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, 
η “μοίρα” της Διεθνούς Ενώσεως, όπως ακριβώς “αρμόδιοι κύκλοι” είχαν διαρρεύσει προ μηνός. 

Το πώς θα πληρωθούν οι τρέχοντες φόροι της Εταιρείας, το πώς θα πληρωθούν η μισθοδοσία και οι αποζημιώσεις δεν αφορούν κανέναν άλλον, παρά μόνον τους παθόντες, που μόνη διέξοδο έχουν την ανούσια διαμαρτυρία.

Ως προς την εκ του Νόμου πρόβλεψη δέσμευσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η οποία και εφαρμόστηκε, καλόν είναι να παρακολουθήσει κάποιος αρμόδιος την “αξιοποίησή” τους.

“Αξιοποίηση”, που στο τέλος ουδόλως θα αμβλύνει τις συνέπειες της βλάβης που υφίστανται οι καταναλωτές ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θεωρητικά τα συμφέροντά τους τελούν υπό την προστασία της Εποπτικής Αρχής.

Διαβάστε επίσης την ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για το θέμα

Προηγούμενο άρθρο€3 δις για αθέμιτο ανταγωνισμό επιδικάστηκε πρωτόδικα υπέρ της Express Service!
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση της ΟΑΣΕ για ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ