Διεθνή

COP21: Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές καλωσορίζουν έναρξη ισχύος της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή

Τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου η συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, η κα Michaela Koller, Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές χαιρετίζουμε την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, που στόχο έχει να περιορίσει οποιαδήποτε παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας στους δύο βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σημαντικά βήματα πρέπει τώρα να γίνουν από τις πολιτικές ηγεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως και ότι θα τηρηθεί.

»Είναι, επίσης, σημαντικό να ληφθούν κατάλληλα μέτρα από τις δημόσιες αρχές για την καλύτερη προστασία των κοινωνιών από τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος που έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται. Αυτός είναι ένας τομέας όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης ήδη συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό, όπως για παράδειγμα, μέσα από τις συμβουλές που παρέχουν στους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως η κατασκευή και η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων και η εκπόνηση και εφαρμογή κτηριακών προδιαγραφών.

»Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν επίσης σε πρωτοβουλίες συνειδητοποίησης των κινδύνων και αρκετές από αυτές έχουν αναπτύξει εφαρμογές ενημέρωσης των καταναλωτών για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων ή αν οι περιουσίες τους βρίσκονται σε κίνδυνο από τέτοια συμβάντα».

Περισσότερες πληροφορίες για το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ασφαλιστές και οι δημόσιες αρχές στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορείτε να δείτε σε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Insurance Europe.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας