Οικονομικά Μεγέθη

CNP Assurances & CNP Cyprus: Υψηλή κερδοφορία το 2022

Ο γαλλικός πολυεθνικός ασφαλιστικός κολοσσός CNP ASSURANCES, μέτοχος κατά 100% του ηγετικού Ασφαλιστικού Ομίλου στην Κύπρο, CNP CYPRUS, ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματά του για το 2022, που περιλαμβάνουν οικονομικά και μη οικονομικά ποιοτικά στοιχεία.

Tα πιο σημαντικά από αυτά είναι:

  • Κύκλος Εργασιών €36 δισ. με αύξηση 13,7% από το 2021.
  • Καθαρά Κέρδη €1,9 δισ. με αύξηση 25% από το 2021.
  • Δείκτης Κάλυψης Φερεγγυότητας 230% με αύξηση 13 μονάδες από το 2021.
  • Πράσινο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο €25,2 δισ. με αύξηση 19,4% από το 2021

Τα θετικά μη οικονομικά αποτελέσματα της CNP ASSURANCES, αντικατοπτρίζουν την πρόοδο επίτευξης συγκεκριμένων δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης πάνω στους έξι (6) κύριους πυλώνες, που αφορούν στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders): εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, μέτοχοι & επενδυτές, κοινωνία και ο πλανήτης.

Ο κ. Stéphane Dedeyan, Διευθύνων Σύμβουλος της CNP ASSURANCES, δήλωσε:

«Η CNP ASSURANCES ανακοίνωσε σημαντικά υψηλότερα κέρδη. Αυτά αντανακλούν τη δυναμική που δημιούργησε η διεθνής στρατηγική ανάπτυξής μας και τις εξαιρετικές επιδόσεις μας στην προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιτοκίων. Καθώς συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μιας πιο περιεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας, φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε ο πιο χρήσιμος ασφαλιστής για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές μας δεσμεύσεις, είμαστε υπερήφανοι που δημοσιεύουμε για πρώτη φορά τις συνολικές μας επιδόσεις που καλύπτουν τόσο τους χρηματοοικονομικούς όσο και τους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες».

Σε τοπικό επίπεδο, ο Όμιλος CNP CYPRUS, με τις Εταιρείες του CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην Κύπρο και CNP ΖΩΗΣ και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υποκατάστημα) στην Ελλάδα, κατά το έτος 2022 πέτυχε αύξηση στη συνολική παραγωγή του κατά 7%. Τα ετήσια ασφάλιστρα, για το 2022, έφτασαν στα €203,9 εκατ. και η αυξημένη καθαρή κερδοφορία ανήλθε στα €22,2 εκατ., παρά το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας.

CNP Assurances & CNP Cyprus: Υψηλή κερδοφορία το 2022

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CNP CYPRUS, κ. Τάκης Φειδία, ανέφερε:

«Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων μας και την ισχυρή δυναμική του ομίλου μας. Μέσα σε εποχές που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια, είναι καταλυτική η συμβολή και ο ρόλος του Ομίλου μας, CNP CYPRUS, στο να νιώθουν όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι σιγουριά και προστασία. Οι επιδόσεις των εταιρειών του Ομίλου μας, επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή μας στρατηγική και δημιουργούν σε όλους μας πρόσθετη ευθύνη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων μας αλλά και ευρύτερα, της κυπριακής κοινωνίας».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της CNP ASSURANCES εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας