Άρθρα

City Insurance: Πώς κλυδωνίζεται μια εθνική οικονομία…

Γράφει ο κ. Ευθύμιος Γ. Ναυρίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας EGNA ΝΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Όλα ξεκίνησαν στις 17-09-2021, όταν η Ρουμανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της City Insurance, ασφαλιστικής εταιρείας με έδρα τη Ρουμανία, η οποία παρείχε τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα στον κλάδο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων, εποπτευόμενη από την Εποπτική Αρχή της Ρουμανίας.

Συνέπεια της ανωτέρω απόφασης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η λειτουργία της City Insurance διέπεται από το Ρουμανικό Δίκαιο, την 9-2-2022 διορίσθηκε από τη Ρουμανική Εποπτική Αρχή (ΑSF) εκκαθαριστής, στον οποίο εκλήθησαν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους τρίτοι ή ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως γενεσιουργού αιτίας (δικαστικής απόφασης, ασκηθείσας ή μη αγωγής, ασκηθέντος ή μη ενδίκου μέσου).

Η σχετική διαδικασία αναγγελιών έληξε την 11-4-2022, οπότε ακολούθησε την 4-5-2022 η σύνταξη και δημοσίευση πίνακα δανειστών και ύψους των απαιτήσεών τους, ενώ στις 9-5-2022 έληξε και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων εκ μέρους των ασφαλισμένων κατά του σχετικού πίνακα.

Δυστυχώς, μια απλή ανάγνωση του πίνακα καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Είναι ενδεικτικό ότι περισσότεροι από 1.600 δανειστές έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα απαιτήσεων, με συνολικό ύψος απαιτήσεων 9.089.580.352,97 RON (περίπου €1.800.000.000), ενώ εκτιμάται ότι από το ξεκίνημα της διαδικασίας περισσότερες από 14.000 υποθέσεις απαιτήσεων κατά της City εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων, εντός και εκτός Ρουμανίας. Στη λίστα των αναγγελθεισών απαιτήσεων φαίνεται να προηγείται απαίτηση της BANQUE CRAMER & CE, ύψους 31.005.880,38 RON (περίπου €6.500.000), η οποία και πρέπει να ικανοποιηθεί προνομιακά, ακολουθούν οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων ύψους 282.176.168,95 RON (περίπου €56.000.000), ενώ την ίδια ώρα η ενημέρωση από τον εκκαθαριστή της πτωχεύσεως, o oποίος επιμελείται παράλληλα τη ρευστοποίηση και κεφαλαιοποίηση των asset της εταιρείας και επιδιώκει την είσπραξη οφειλών προς αυτή, είναι ότι τα ποσά αυτά επ’ ουδενί αναμένεται να ικανοποιηθούν από το ενεργητικό της ασφαλιστικής εταιρείας.

Διέξοδο στο πρόβλημα αυτό φαίνεται να δίδεται από την παράλληλη διαδικασία αναγγελίας σχετικών απαιτήσεων στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Ρουμανίας (FGA), η οποία ολοκληρώθηκε την 20-7-2022, οπότε έκτοτε εκκρεμεί η εξέταση των σχετικών αιτημάτων.

Πρόκειται, όμως, για μια διαδικασία που παρουσιάζει προφανή μειονεκτήματα, καθώς: α) μια ολιγομελής ομάδα προσωπικού του Επικουρικού Κεφαλαίου καλείται να επεξεργασθεί έναν τεράστιο όγκο αναγγελιών με συνακόλουθη μεγάλη καθυστέρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το Επικουρικό Κεφάλαιο εξετάζει ακόμη τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί εντός του Φεβρουαρίου 2022. β) η ύπαρξη ανώτατου πλαφόν €100.000 για κάθε αναγγελθείσα απαίτηση, ποσό το οποίο μπορεί μεν να είναι ικανοποιητικό για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, παρά ταύτα δεν καλύπτει πλήρως πολλές από αυτές, που αφορούν κυρίως τροχαία με βαρύτατους τραυματισμούς ή θάνατο εμπλεκομένων.

Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εξετάζονται ακόμη οι περιπτώσεις εφέσεων του εκκαθαριστή κατά ενστάσεων που έχουν υποβάλει ασφαλισμένοι προσβάλλοντας τον πίνακα κατάταξης, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο εκκαθαριστής θα αναμείνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας του FGA, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν από αυτό όσοι ασφαλισμένοι έχουν απαίτηση μέχρι €100.000, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαγράψει από τη λίστα τουλάχιστον τις απαιτήσεις αυτές και να κληθεί να διαχειρισθεί τις υπόλοιπες.

Προς αντιμετώπιση της έκτακτης συνθήκης που προκάλεσε το κλείσιμο της City Insurance, η ASF έχει ήδη προβεί από τον Φεβρουάριο 2022 σε αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης του FGA από 1% σε 2,5%, δαπάνη η οποία αναμένεται φυσικά να μετακυληθεί τελικά στους ασφαλισμένους.

Γίνεται αντιληπτό ότι η υπόθεση CITY, πέραν της εύλογης ασφαλιστικής ανασφάλειας στην οποία θέτει χιλιάδες απλούς πολίτες, κλυδωνίζει όχι μόνο την ασφαλιστική αγορά, αλλά σε τελική ανάλυση την εθνική οικονομία της Ρουμανίας. είναι ενδεικτικό ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρατηρήθηκε αύξηση στη Ρουμανία κατά 31,63% του ποσοστού πτωχεύσεων κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς δεν αποζημιώθηκαν για ασφαλισμένα υλικά, ενώ αναμένεται η καταγραφή των συνεπειών και στον παγκόσμιο ασφαλιστικό χάρτη.

City Insurance: Πώς κλυδωνίζεται μια εθνική οικονομία…
Η Δικηγορική Εταιρεία EGNA ΝΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με έδρα την Αθήνα και υποκαταστήματα σε Βουκουρέστι, Τίρανα, Σόφια, Κόσσοβο, Σκόπια και Βελιγράδι, έχοντας αναλάβει πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων που διατηρούν απαιτήσεις κατά της City Insurance, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της στο γραφείο της Ρουμανίας προβαίνει σε κατάλληλους χειρισμούς για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας