Τα προβλήματα που είχαν έρθει στο προσκήνιο ήδη από το περασμένο καλοκαίρι σχετικά με τη δραστηριότητα της ρουμανικής ασφαλιστικής City Insurance, εξελίσσονται και εμπλέκουν, και με κυρώσεις πλέον, ελληνικά συμφέροντα και πρόσωπα.

Μεταξύ άλλων, η “τρύπα” που διαπίστωσαν οι ελεγκτικές αρχές της Ρουμανίας στα εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας ξεπερνά τα €170 εκατ., ενώ προβλήματα ανέκυψαν και σε σχέση με τον δείκτη ρευστότητας της εταιρείας και με καταστάσεις λογαριασμών που παρουσιάστηκαν –σε μια προσπάθεια να αποδείξει η εταιρεία ότι έχει την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύψει τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις– και που δεν επιβεβαιώθηκαν από την εκδότρια τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρουμανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Financial Supervisory Authority – ASF), στην (αντ)ασφαλιστική εταιρεία City Insurance SA, τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης οχημάτων της Ρουμανίας, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι κατά την περίοδο 2019-2021. Η εποπτική Αρχή προέβη σε ενέργειες ελέγχου, που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, τόσο στην εταιρεία όσο και στα μέλη διοίκησής της.

Οι κυρώσεις, ειδικότερα, περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλονται μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, το Συμβούλιο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας αποφάσισε τα ακόλουθα μέτρα και κυρώσεις:

1. Επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα 1.000.000 lei στον καθένα και ανάκληση της εξουσιοδότησής τους από την ASF) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της (αντ)ασφαλιστικής Εταιρείας City Insurance SA. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι οι κ.κ. Renato Szilagyi – Πρόεδρος, Buzerea Barbu Mircea – Αντιπρόεδρος, Σπυρίδων Σταύρος Μαυρόγαλος Φώτης – μέλος του Δ.Σ.

2. Επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα 1.000.000 lei στον καθένα και ανάκληση της εξουσιοδότησής τους από την ASF) στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της (αντ)ασφαλιστικής Εταιρείας City Insurance SA. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Browne Woodthorpe Robert – Πρόεδρος, Rossler Max Walter – Αντιπρόεδρος, Pascale Cristian – μέλος του εποπτικού συμβουλίου, Arampova Aelita – μέλος του εποπτικού συμβουλίου, Παπανικολάου Επαμεινώνδας – μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

3. Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου που σχετίζονται με τις μετοχές που κατέχει ο μέτοχος Vivendi International S.R.L., σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. (6) και παρ. (8) του νόμου αρ. 237/2015.

4. Επιβολή προστίμου ύψους 2.930.766 lei στην (αντ)ασφαλιστική εταιρεία City Insurance SA και υποχρέωσή της να υποβάλει στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, για έγκριση, σχέδιο ανάκαμψης και χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του επιπέδου των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

5. Ορισμός του Εγγυητικού Ταμείου Ασφαλίσεων ως προσωρινού διαχειριστικού οργάνου για την ασφαλιστική, με εντολή 4 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, με τη δυνατότητα παράτασής της υπό τους όρους του άρθρου 36 του Νόμου αρ. 246/2015.

Η εταιρεία έως σήμερα εξακολουθεί τη λειτουργία της, εκπροσωπούμενη από τον προσωρινό διαχειριστή του εγγυητικού ταμείου.

Το I3CP, επενδυτικό σχήμα με ελληνική συμμετοχή, που είχε νωρίτερα τον Απρίλιο εκφράσει την πρόθεσή του να εξαγοράσει την ασφαλιστική, εξέδωσε ανακοίνωση στις 7 Ιουνίου δηλώνοντας ότι εμμένει στην πρόθεσή του να προχωρήσει με την ολοκλήρωση της απόκτησης του πλειοψηφικού μεριδίου στη CIRO (City Insurance), με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων.

Το I3CP δηλώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή του με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό και να εξασφαλίσει την περαιτέρω συμμόρφωση της CIRO με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες. Το I3CP δεσμεύεται, επίσης, να επενδύσει στη CIRO τα απαιτούμενα κεφάλαια και να αναπτύξει την εταιρεία στην τοπική αλλά και στις διεθνείς ασφαλιστικές αγορές.

Για να επιβιώσει η προβληματική ασφαλιστική, είναι σημαντικό οι διαμεσολαβητές να εξακολουθήσουν να πωλούν ασφαλιστήρια συμβόλαια και ο ολλανδικός επενδυτικός φορέας I3CP, που χρηματοδοτείται κυρίως με ελληνικά χρήματα, να προχωρήσει στα σχέδιά του.

Πέραν, όμως, των ερωτημάτων για το μέλλον της (αντ)ασφαλιστικής και τις συνέπειες που θα έχουν οι ασφαλισμένοι σε αυτήν, κάποια πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση γεννούν ερωτήματα, με προεκτάσεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ερωτήματα που αφορούν και στη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της City Insurance και γνωστής εταιρείας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης που δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς πρόσωπα που εμπλέκονται (άμεσα ή έμμεσα) στην υπόθεση είχαν στο παρελθόν σχέσεις στενής συνεργασίας.


Αμαλία Ρουχωτά


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΗ Βιοϊατρική εξοπλισμένη με νέα διαγνωστικά εργαλεία στη μετα-covid εποχή
Επόμενο άρθροΑύξηση 20,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής το πεντάμηνο