Οικονομικά Μεγέθη

Χρονιά ανάπτυξης το 2021 για την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Για την Υδρόγειο Ασφαλιστική, το 2021 ήταν μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης, επίτευξης των στρατηγικών της στόχων και αύξησης όλων των οικονομικών της μεγεθών.

Όπως διαβάζουμε στο Ανοιξιάτικο Τεύχος του Περιοδικού VOICE, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στα €247,0 εκατ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2020 (€238,0 εκατ.).

Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε €214,2 εκατ. από €202,3 εκατ. κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €91,3 εκατ. έναντι €77,4 εκατ. την 31.12.2020.

Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) διαμορφώνεται στο 178,7% έναντι 170,3% του αντιστοίχου δείκτη κατά την 31.12.2020.

Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €138,1 εκατ., έναντι €143,0 εκατ. κατά την 31.12.2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €20,2 εκατ. από €17,7 εκατ. κατά την 31.12.2020.

H παραγωγή ανήλθε σε €85,1 εκατ. από €84,5 εκ. κατά την 31.12.2020.

Χρονιά ανάπτυξης το 2021 για την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Όπως αναφέρει σχετικά ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, «στο περιβάλλον έντονης κινητικότητας και ανακατατάξεων της ασφαλιστικής αγοράς, η Εταιρεία μας, διατηρώντας τη φιλοσοφία και τις αξίες της, κατάφερε να καταγράψει τα υψηλότερα αποτελέσματα της σχεδόν 50χρονης ιστορίας της.

»Με συνολική παραγωγή που ξεπέρασε τα €85 εκατ., η Υδρόγειος Ασφαλιστική πέτυχε σημαντική αύξηση του ασφαλισμένου στόλου της, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου οχημάτων, σημείωσε αύξηση 4% στους λοιπούς – εκτός οχημάτων κλάδους και έκανε με επιτυχία την είσοδό της στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας.

»Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους άγγιξαν τα €30 εκατ., ενώ τα τεχνικά αποθέματα ξεπέρασαν τα €138 εκατ. Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε €214,2 εκατ. με τον δείκτη Φερεγγυότητας να ισχυροποιείται κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020, ισχυρό πειστήριο της υψηλής φερεγγυότητας της Εταιρείας.

»Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μία σημαντική διάκριση για εμάς. Η ανάδειξη σε «Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της Χρονιάς» αντανακλά την πολυεπίπεδη επένδυσή μας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί, με στόχο πάντα να παρέχουμε στους συνεργάτες και ασφαλισμένους μας ακόμη πιο έξυπνες, ευέλικτες και άμεσες λύσεις και υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες του σήμερα. Την ίδια στιγμή, ο συνεχής εμπλουτισμός των ασφαλιστικών μας προγραμμάτων, η έμφαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και επιβράβευση του ανθρώπινου δικτύου μας και φυσικά το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, με ανθρωποκεντρικό πρόσημο, παραμένουν σταθερές προτεραιότητές μας».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας