Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων: Αναθεωρήθηκαν τα ελάχιστα ποσά κάλυψης

2442

Από 1ης Ιανουαρίου 2022, τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων δεν μπορεί να είναι κατώτερα από €1.300.000, ανά θύμα, σε περίπτωση σωματικής βλάβης, και €1.300.000, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων, σε περίπτωση υλικής ζημίας.

Ειδικότερα η Εκτελεστικής Επιτροπή της ΤτΕ  (Απόφαση 195/3/29.11.2021 – ΦΕΚ Β’ 5679/7/12/2021) αποφάσισε:

«1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 2021/C 423/11.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.300.000 ευρώ, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2022».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροEurolife FFH: Ασφάλιση οχημάτων Tesla
Επόμενο άρθροSwiss Re: Λιγότερο σοβαρές οι επιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον στην οικονομία