Εκπαίδευση

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες και εκπρόσωποι Α.Ε.ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο νέο Δ.Σ. του ΕΙΑΣ

Στις 4 Απριλίου σας είχαμε ενημερώσει ότι, στη Γενική Συνέλευση του ΕΙΑΣ, θα επιχειρείτο ο “εμπλουτισμός” του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. Έργο υποδομής το ΕΙΑΣ) με την παρουσία, τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση εκπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και των πραγματογνωμόνων.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου και, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στο Δ.Σ. του ΕΙΑΣ –η συγκρότησή του αναμένεται εντός 8ημέρου– θα συμμετέχουν, πέραν από τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών, και εκπρόσωποι τόσο των επαγγελματικών συλλογικών φορέων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης όσο και των πραγματογνωμόνων. 

Επίσης, σε υλοποίηση σχετικής πρόβλεψης του καταστατικού του ΕΙΑΣ, στα τακτικά του μέλη συγκαταλέγονται πλέον και ανώνυμες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εκπρόσωποι των οποίων δύνανται να συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας