Μελέτες

Ασφαλίσεις Ζωής: +48,2% οι νέες εργασίες το α’ εξάμηνο 2021

Αύξηση των νέων εργασιών στις Ασφαλίσεις ζωής κατά 48,2%,κατέγραψε, για το α’ εξάμηνο του 2021, η έρευνα στατιστικών στοιχείων που πραγματοποιεί η ΕΑΕΕ. Συνολικά η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκε κατά 19,1%, αναλυόμενη σε αύξηση κατά 23,6% των ατομικών ασφαλίσεων και 6,2% αύξηση των ομαδικών.

Ειδικότερα η συνολική παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε 1,4 δις το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι 1,1 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2020, που αντιστοιχεί σε 1.725.038 συμβόλαια (1.716.576 το 2020). Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 0,5% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 0,45% των ατομικών συμβολαίων και 11,9% αύξηση των ομαδικών.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους €162 χιλ. (€98 χιλ. για τις ατομικές ασφαλίσεις, €64 χιλ. για τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α΄ εξαμήνου του 2021, ποσό €455,7 εκατ. αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων €413,8 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €41,9 εκατ. στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Η αύξηση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2021 / εξάμηνο 2020) έφθασε το 48,2%, αναλυόμενη σε αύξηση κατά 57,4% των ατομικών ασφαλίσεων και 6,0% μείωση των ομαδικών.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €362,5 εκατ. στο σύνολο (εκ των οποίων €342,1 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €20,4 εκατ. στις ομαδικές). Αντιστοίχως, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2020 ήταν €229,7 εκατ. στο σύνολο (εκ των οποίων €197,3 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €32,4 εκατ. στις ομαδικές).

Κανάλια διανομής

Στις ατομικές ασφαλίσεις, κυρίαρχο κανάλι διανομής είναι το bancassurance (49,9%), ακολουθούν οι  ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με 49,1% (35,9% οι αποκλειστικής συνεργασίας και 13,2% οι μη αποκλειστικής συνεργασίας).  Από τις άμεσες πωλήσεις προέρχεται μόλις το 1% της παραγωγής.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συγκεντρώνουν το 48,6% της παραγωγής (33,5% οι μη αποκλειστικής συνεργασίας και 15,1% οι αποκλειστικής συνεργασίας). Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (40,6%) προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις και ειδικότερα, από Call center, Direct mail το 11,4%, από Corporate Sales, Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους το 27,4% και από το Διαδίκτυο το 1,7%. Από το bancassurance προέρχεται το 10,9%.

Αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €910 εκατ. περίπου, έναντι €806 εκατ. περίπου το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε στο 12,9% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 5,5% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 34,3% αύξηση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (περιλαμβάνει και τους κλάδους: 1.Ατυχημάτων και 2.Ασθενειών των ασφαλίσεων κατά Ζημιών), σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2020. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 5 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 15 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας