Μελέτες

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων: Αύξηση ζημιών και αποζημιώσεων το 2021

Αύξηση των δηλωθεισών ζημιών και των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατέγραψαν οι ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων το 2021, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ.

Συνολικά 998 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2021, έναντι 977 το 2020. Δηλώθηκαν 1.717 ζημιές  (1.494 το 2019) για τις οποίες πληρώθηκαν €0,7 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €1,6 εκατ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2020 ήταν €0,4 εκατ. και €0,9 εκατ.

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων: Αύξηση ζημιών και αποζημιώσεων το 2021
1 Αφορά μόνο την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων.

Ενώ υπήρξε μια μικρή αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο, αυξήθηκαν αρκετά (+14,9%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου. Μεγαλύτερη όμως ήταν η αύξηση τόσο στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+80,0%) όσο και στο απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+81,4%).

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (69,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,0% αντίστοιχα).

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων: Αύξηση ζημιών και αποζημιώσεων το 2021

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας