Άσχημα νέα για τους καταναλωτές η έγκριση από την EIOPA των αλλαγών στα PRIIPs

938


Άσχημα νέα για τους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα με βάση την ασφάλιση αποτελεί η έγκριση από την EIOPA των αλλαγών στα PRIIPs, τις οποίες η Insurance Europe χαρακτηρίζει προβληματικές.

Μετά την έγκριση από το Εποπτικό Συμβούλιο της EIOPA των αλλαγών που πρότειναν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESAs) στο βασικό ενημερωτικό έγγραφο (KID) για τα PRIIPs, ο κ. William Vidonja, επικεφαλής δεοντολογίας της Insurance Europe, σχολίασε:

«Είναι πολύ λυπηρό που το Εποπτικό Συμβούλιο της EIOPA επέλεξε να προχωρήσει με αυτές τις λανθασμένες αλλαγές. Ενώ το 75% των PRIIPs βασίζεται στην ασφάλιση, οι αλλαγές αποσκοπούν μόνο στη διευκόλυνση της εφαρμογής του KID από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και θα κάνουν το KID των PRIIPs σημαντικά χειρότερο από ό,τι είναι τώρα για τους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα βασισμένα στην ασφάλιση.

»Το Εποπτικό Συμβούλιο της EIOPA επέλεξε να εγκρίνει ένα σύνολο προτάσεων που είναι πανομοιότυπες με εκείνες που είχε απορρίψει τον Ιούλιο του 2020. Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές ενδιαφέρονται, επομένως, να μάθουν πώς το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι νέες προτάσεις θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους καταναλωτές με τρόπο που οι προηγούμενες δεν μπορούσαν.

»Και για να γίνουμε πιο ξεκάθαροι: οι αλλαγές που πρότειναν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για το KID των PRIIPs δεν θα λειτουργήσουν ούτε θα αποφέρουν οφέλη για τους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση. Οι προτάσεις αυτές στην πραγματικότητα θα κάνουν το KID πολύ πιο περίπλοκο, θα προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές και θα δυσχεράνουν περαιτέρω την κατανόησή τους για τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση, καθώς και την εμπιστοσύνη τους στις πληροφορίες που λαμβάνουν. Για παράδειγμα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν μια παρουσίαση της απόδοσης που συνδυάζει την προηγούμενη και τη μελλοντική, καθώς και νέους δείκτες που καθιστούν τις διάφορες ενότητες του KID αντιφατικές.

»Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, συνεπώς, να σταματήσουν αυτές τις αδικαιολόγητες αλλαγές και να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του KID στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης του Επιπέδου 1 των PRIIPs, βάσει μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιπτώσεων και καταναλωτικών δοκιμών. Η πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τη διανομή και τις γνωστοποιήσεις μπορεί να παρέχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία να επανεξετάσουμε την προσέγγιση για τα PRIIPs», καταλήγει ο κ. Vidonja.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΗ εξαγορά της ΑΧΑ από την Generali είναι ο κύριος σεισμός ή ένας ισχυρός προ-σεισμός;
Επόμενο άρθροH CNP Assurances μέσα στις 100 κορυφαίες βιώσιμες εταιρείες του κόσμου για το 2021