Άριστος Στυλιανού: Νέα σελίδα για τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

2197
Άριστος Στυλιανού Γενικές Ασφάλειες Κύπρου
*Ο Άριστος Στυλιανού διορίστηκε ως Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εργασιών του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου τον Μάιο του 2016. Υπό αυτή την ιδιότητα εκτελεί χρέη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο της Eurolife Ltd όσο και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου. Προηγούμενα, ο κ. Στυλιανού εργάστηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου από τη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης - Operations και ως Γενικός Διευθυντής των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, όπου ηγήθηκε της μετατροπής και ανάπτυξης της Εταιρείας σε ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά. Προτού ενταχθεί στο Συγκρότημα, κατείχε τη θέση του Διευθυντή στο τμήμα Corporate Finance στην Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd. Κατέχει τους ακαδημαϊκούς τίτλους του Bachelor στον Κλάδο Accounting and Finance και Master’s στον Κλάδο Labour Economics από το London School of Economics. Επίσης, είναι μέλος, από το 1985, του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και μέλος, από το 1984, του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου, του πιο μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του νησιού, κατέχουν τη δεύτερη θέση στις ασφάλειες Γενικού Κλάδου. Στόχος τους, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Ασφαλιστική Αγορά» ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Άριστος Στυλιανού, είναι να καταστεί η εταιρεία ηγέτιδα, κατακτώντας και τον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Η εταιρεία έγινε, από τις αρχές του χρόνου, από τις πρώτες στην Κύπρο, που προσφέρει διαδικτυακά ασφαλίσεις οχημάτων και κατοικιών, και φιλοδοξεί ότι με αυτή την κίνηση θα πετύχει τον στόχο της.
Οι προκλήσεις την τελευταία τετραετία για τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, όπως εξηγεί ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, ήταν πολλές. Η κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας το 2013, το κούρεμα καταθέσεων ύψους 47,5% στην Τράπεζα Κύπρου και η απορρόφηση των εργασιών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, έφεραν νέα δεδομένα στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Ο κ. Άριστος Στυλιανού μιλά, για πρώτη φορά, για τη δικαστική διαμάχη με την ασφαλιστική εταιρεία CNP Holdings Κύπρου, θυγατρική της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία αξίωσε αποκλειστική διανομή των δικών της προϊόντων από το δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου.

Συνέντευξη στη Νατάσα Χριστοφόρου

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου μετρούν περισσότερα από 65 χρόνια ζωής. Ποιες οι προοπτικές και οι προκλήσεις για το μέλλον;
Α.Στ.: Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ιδρύθηκαν το 1951 από την Τράπεζα Κύπρου και έκτοτε διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης και της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες και τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες του τόπου.
Οι Γενικές παρέχουν ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ενώ βελτιώνουν συνεχώς τα παραδοσιακά ασφαλιστικά σχέδια, αναπτύσσοντας νέες, πρωτοποριακές και ευέλικτες καλύψεις, που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Επίσης, διατηρούν διαχρονικά ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, τόσο στο στάδιο της πώλησης όσο και στον χειρισμό απαιτήσεων μετά από ζημιές.
Οι σχεδιασμοί των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου υλοποιούνται, έχοντας κατά νου τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά και την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα των πελατών μας. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, για να ενισχύσουμε τη μακρόχρονη, επιτυχημένη μας πορεία, είναι πολλές και στους σχεδιασμούς μας θα υλοποιήσουμε, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

  • Βελτίωση της εξυπηρέτησης μέσα από πελατοκεντρική προσέγγιση, αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, και χρήση εναλλακτικών/σύγχρονων καναλιών εξυπηρέτησης.
  • Διεύρυνση των καναλιών πώλησης των προϊόντων μας.
  • Διατήρηση ενός ισοζυγισμένου χαρτοφυλακίου, παρέχοντας ταυτόχρονα διευρυμένα και ευέλικτα προϊόντα.
  • Συνέχιση της επένδυσης στο προσωπικό μας, που αποτελεί τον βασικότερο άξονα της επιτυχίας μας.

Πέραν των πιο πάνω, θεωρούμε καθήκον μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε με δικές μας ενέργειες στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας, μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, ακολουθούμε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα για ορθή και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.
Για προώθηση της αιμοδοσίας, συνεργαζόμαστε σε συνεχή βάση με το Κέντρο Αίματος και τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης, και στηρίζουμε ενεργά τις δικές τους ενέργειες.

Πόσο επηρεάστηκαν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου από την οικονομική κρίση;
Α.Στ.: Αν και όλοι αναμέναμε ότι το 2013 θα ανάτελλε μια δύσκολη χρονιά, εντούτοις, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τις δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία, που επηρέασαν κάθε επιχείρηση, εργαζόμενο και νοικοκυριό. Αναπόφευκτα, επηρεάστηκε και η Εταιρεία μας (και γενικά ολόκληρο το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου). Το ζητούμενο πλέον ήταν να μπορέσουμε, παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες, να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των ασφαλιζόμενων και της εταιρείας μας. Αναγνωρίζουμε ότι, ειδικά αυτή την εποχή που τα οικονομικά προβλήματα των συνανθρώπων μας είναι πολλά και σύνθετα, η στήριξη που οφείλουμε να παρέχουμε στον ασφαλιζόμενο αποκτά ιδιαίτερη αξία και ειδικό βάρος.
Κατ’ επέκταση, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην ανταπόκριση στα προβλήματα των πελατών μας (ως απότοκο της οικονομικής κρίσης, αναγκάζονται να τροποποιούν σε πολλές περιπτώσεις τα συμβόλαιά τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα), επιδεικνύοντας ψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού. Ανταποκρινόμενοι στις ιδιάζουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αναπτύξαμε μια νέα φιλοσοφία αναφορικά με τα ασφαλιστήρια κατοικίας και οχήματος, που θέλει τα σχέδιά μας να είναι περισσότερο ευέλικτα και συνεπώς πιο οικονομικά, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα του κοινού σήμερα. Ευέλικτα, καθώς παρέχουν στον ασφαλιζόμενο τη δυνατότητα επιλογής των καλύψεων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την επιλογή μιας εταιρείας του κύρους και εκτοπίσματος των Γενικών, με ανταγωνιστικές τιμές.

Το “κούρεμα” και οι δικαστικές διαμάχες

Το γεγονός ότι οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα Κύπρου, στην οποία το 2013 έγινε “κούρεμα” καταθέσεων, πόσο κλόνισε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών;
Α.Στ.: Σύμφωνα με τα πορίσματα από πρόσφατες έρευνες που η εταιρεία μας ανέθεσε αλλά και ανεξάρτητες έρευνες αγοράς, επιβεβαιώνεται ότι οι Γενικές διατηρούν ισχυρό όνομα και φήμη και θεωρούνται ως μια εταιρεία με κύρος, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ακεραιότητα (με ψηλότερη βαθμολογία από την υπόλοιπη αγορά). Ταυτόχρονα, σε συγκεκριμένη ερώτηση αναφορικά με την αξιοπιστία και την πρόθεση για μελλοντική σύσταση, η Εταιρεία μας αναδείχθηκε πρώτη, από όλες τις εταιρείες Γενικού κλάδου.
Τα πιο πάνω μας ενισχύουν, μας ενθαρρύνουν και καθιστούν σαφές ότι το εταιρικό κύρος των Γενικών αποτελεί μέρος του χρέους και αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας και του ρόλου μας ως ηγετικός ασφαλιστικός οργανισμός και σε αυτόν τον τομέα διακρινόμαστε και ξεχωρί-
ζουμε.

Μετά την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας και την απορρόφηση των εργασιών της από την Τράπεζα Κύπρου, ο όμιλός σας βρέθηκε με το 49% των μετοχών μίας εκ των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου, της CNP Holdings. Πώς καταλήξατε ποια τελικά από τις δύο εταιρείες θα διένειμε ασφαλιστικά προϊόντα μέσω της Τράπεζας Κύπρου;
Α.Στ.: Τα τελευταία δύο χρόνια, το Συγκρότημά μας βρισκόταν σε διαιτητική διαδικασία με τη CNP Holdings Κύπρου και τη CNP Assurance Γαλλίας, αναφορικά με τις ασφαλιστικές εργασίες και το τραπεζικό δίκτυο. Ως γνωστό, τον Μάρτιο 2013 η Τράπεζά μας απορρόφησε τις εργασίες της Λαϊκής Τράπεζας και, ως εκ τούτου, o όμιλος CNP αξίωσε ότι θα έπρεπε να παρέχουμε το τραπεζικό δίκτυό μας για διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων της CNP μόνο, κάτι το οποίο φυσικά και απορρίψαμε.
Σεβόμενοι την πιο πάνω διαδικασία, με γνώμονα τις αξίες και την ηγετική μας θέση στην αγορά και στη συνείδηση των ασφαλιζόμενων, παραμείναμε σταθερά και αξιόπιστα προσηλωμένοι στο έργο μας και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κρίναμε σκόπιμο να μην κάνουμε οποιαδήποτε δημόσια ή ενδο-υπηρεσιακή αναφορά ή δήλωση σε σχέση με τη διαιτητική διαδικασία και αφήσαμε το έργο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) να ολοκληρωθεί αμερόληπτα, έτοιμοι να διαχειριστούμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα –τόσο γιατί έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, όσο και γιατί έχουμε πίστη στα επιχειρήματα που προτάξαμε.
Στις 20/9/2016 το διαιτητικό δικαστήριο του ΔΕΕ κοινοποίησε την απόφασή του, η οποία υιοθετεί πλήρως τη θέση αρχής που είχαμε καταθέσει, δικαιώνοντάς μας σε απόλυτο βαθμό, απορρίπτοντας το αίτημα της CNP για καταβολή αποζημιώσεων. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, το Συγκρότημά μας δεν οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στις CNP Holdings Κύπρου και CNP Assurance.
Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, η οποία μας επιτρέπει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα αυτό που δεν διακόψαμε ποτέ: να είμαστε πηγή αξιοπιστίας και σταθερότητας για τους ασφαλισμένους μας. Η απόφαση αυτή μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την πορεία προς υλοποίηση των στρατηγικών μας πλάνων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων.

Αντέχουν στην “πίεση” των ξένων και εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου;
Α.Στ.: Ο ανταγωνισμός, ειδικά στον Γενικό κλάδο, είτε από ξένες ασφαλιστικές εταιρείες είτε από εγχώριες είναι έντονος και συνεχής και αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο. Ξένες ασφαλιστικές εταιρείες ήδη λειτουργούν στην Κύπρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Κάθε Οργανισμός που θέλει να προοδεύει και να εξελίσσεται οφείλει να αποδέχεται, να σέβεται και να μαθαίνει από ένα θεμιτό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι Γενικές εισπράττουν και μεταφράζουν την ανταγωνιστική “πίεση” ως κίνητρο για να παρέχουν ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και γκάμα προϊόντων και να παραμένουν ανταγωνιστικές. Θέλουμε να αποτελούμε την πρώτη επιλογή στο μυαλό του καταναλωτή και αυτό θα στοχεύουμε διαρκώς. Για να το πετύχουμε και να διατηρήσουμε την κερδοφορία, φήμη και σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους μας, οφείλουμε να μετατρέψουμε την όποια πίεση σε καύσιμο κίνησης και εγρήγορσης.

Διαδικτυακές ασφαλίσεις οχημάτων και κατοικιών

Ποια προϊόντα προσφέρετε στους καταναλωτές; Χρησιμοποιείται αποκλειστικά το δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου;
Α.Στ.: Οι Γενικές προσφέρουν ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, που καλύπτουν τις ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Ανάμεσα σε άλλα, οι Γενικές παρέχουν ασφαλιστήρια που καλύπτουν κατοικίες, οχήματα, προσωπικά ατυχήματα, ταξίδια, υγεία φοιτητών, κυνηγούς, οδηγούς, σκάφη αναψυχής, νοσοκομειακή περίθαλψη, κτήρια και περιεχόμενο, μεταφορές (π.χ. χρημάτων, θαλάσσιων κινδύνων), ευθύνη (π.χ. εργοδότη, αστική ευθύνη, δικηγόρων, αρχιτεκτόνων, λογιστών, ιατρών, προϊόντων).
Το δίκτυο πωλήσεών μας αποτελείται από πέντε καταστήματα (ένα σε κάθε πόλη) ενώ, παράλληλα, παρέχουμε τη δυνατότητα αγοράς ασφάλισης μέσω του τηλεφωνικού μας Κέντρου (8000.87.87) και της ιστοσελίδας μας, στο www.gic.com.cy.
Τα προϊόντα μας διατίθενται και από το Δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου, όπου έμπειρα και καταρτισμένα μέλη του προσωπικού παρέχουν συμβουλές στο πελατολόγιο της Τράπεζας και προωθούν τόσο την ασφαλιστική συνείδηση όσο και τα προϊόντα των Γενικών. Η επιλογή, όμως, για την ασφαλιστική εταιρεία συνεργασίας ανήκει στον πελάτη.
Επίσης, τα προϊόντα μας διατίθενται και από 150 ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, παγκύπρια.

Προσφέρετε διαδικτυακά, από τις αρχές του χρόνου, νέα προϊόντα ασφάλισης οχημάτων και κατοικιών. Πώς υποδέχθηκαν οι καταναλωτές αυτό το εγχείρημα;
Α.Στ.: Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου είναι η παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των συνανθρώπων μας. Για τον σκοπό αυτό, οι Γενικές μελετούν και αξιολογούν τις ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών και λαμβάνουν υπόψη στους σχεδιασμούς τους τις αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές. Τέτοια είναι και η τάση του σύγχρονου καταναλωτή να εστιάζει το ενδιαφέρον του στην αναζήτηση επιπρόσθετης αξίας σε κάθε αγορά του. Επιπλέον, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο καταναλωτής δεν επικεντρώνεται πλέον σε συγκεκριμένους παροχείς υπηρεσιών και δίδει έμφαση, πλέον, στη μεγιστοποίηση της αξίας της συναλλαγής/συμφωνίας. Μια σημαντική, σύγχρονη τάση που διευκολύνει τον καταναλωτή και διευρύνει τις επιλογές του είναι και η χρήση του διαδικτύου, το οποίο, πέραν της λειτουργίας του ως μέσο ενημέρωσης, αξιολόγησης και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί κύριο μέσο επικοινωνίας, αλληλοεπίδρασης και κοινωνικοποίησης.
Τα πιο πάνω δεν μπορούν παρά να απασχολούν κάθε οργανισμό που θέλει να προοδεύει και να εξελίσσεται και οι Γενικές θέλουν να βρίσκονται στο μεταίχμιο των εξελίξεων. Είναι για τους πιο πάνω λόγους που οι Γενικές έχουν πρόσφατα λανσάρει στην αγορά ιστοσελίδα πωλήσεων ασφαλιστηρίων οχημάτων και κατοικιών. Μέσω του www.gic.com.cy, ο χρήστης θα μπορεί να συμπληρώσει πρόταση, να ενημερωθεί για το κόστος ασφάλισης και να ολοκληρώσει την αγορά του ασφαλιστηρίου του, με χρέωση τραπεζικής κάρτας μέσω JCC. Τα ασφαλιστικά σχέδια που διατίθενται μέσω του www.gic.com.cy απευθύνονται σε κοινό εξοικειωμένο με αγορές μέσω Διαδικτύου –κατ’ επέκταση, σε πελάτες που έχουν την ανάγκη της προσωπικής εξυπηρέτησης και προσωπικής επαφής και που θα προτιμούσαν να επισκεφτούν ένα κατάστημα για να εξυπηρετηθούν, δεν συστήνονται τα διαδικτυακά προϊόντα.
Η ανταπόκριση από την αγορά και τους καταναλωτές είναι πολύ ενθαρρυντική, καθώς έχουμε καταγράψει μεγάλο ενδιαφέρον για τα διαδικτυακά μας προϊόντα, κάτι που ενισχύει τη στρατηγική μας κατεύθυνση και βοηθά στην επίτευξη του στόχου μας, για παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και γκάμας προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.
Ο αριθμός των πελατών που επισκέφτηκε την ιστοσελίδα μας, περιηγήθηκε στα Σχέδιά μας και πήρε το κόστος ασφάλισης, είναι πολύ μεγάλος –μακράν μεγαλύτερος των προσδοκιών μας. Εκείνο που επίσης μας ενθαρρύνει είναι ότι, από την πρώτη στιγμή, το κοινό έδειξε εμπιστοσύνη στην Εταιρεία και ήδη άρχισε να ολοκληρώνει την ασφάλισή του μέσω της ιστοσελίδας μας, απρόσκοπτα και με πλήρη ασφάλεια και διαφάνεια.
Είναι για τους πιο πάνω λόγους που αισθανόμαστε ότι πραγματικά ανοίξαμε μια νέα σελίδα στην ασφάλιση, στον τόπο μας.

Κάποιοι, κυρίως οι επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, θεωρούν ότι ο διαδικτυακός τρόπος πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές. Πώς το σχολιάζετε;
Α.Στ.: Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας που η τεχνολογία μάς προσφέρει και είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Άλλωστε, η χρήση του διαδικτύου για αγορές και συναλλαγές είναι τόσο διαδεδομένη στην Κύπρο, κάτι που αποδεικνύει πως και οι ίδιοι οι καταναλωτές έχουν επιδείξει εμπιστοσύνη στα ψηφιακά κανάλια –στην Κύπρο παρατηρείται μεγάλος αριθμός συναλλαγών μέσω διαδικτύου, που αφορά ταξίδια, αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικά θέματα και πολλά άλλα. Κατ’ επέκταση, η αγορά είναι έτοιμη και εμπιστεύεται τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, φτάνει μόνο ο Οργανισμός με τον οποίο συναλλάσσονται να είναι αξιόπιστος και με εκτόπισμα, όπως είναι οι Γενικές.
Η επιλογή, όμως, ανήκει στον καταναλωτή, καθώς αυτός θα αποφασίσει τον τρόπο και το μέσο με το οποίο θα ήθελε να ασφαλιστεί.

Κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την εφαρμογή ευρωπαϊκών διατάξεων και οδηγιών, όπως η Φερεγγυότητα 2, η “διαμάχη” ανάμεσα στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις Τράπεζες, τις οποίες καταγγέλλουν για αθέμιτο ανταγωνισμό.  
Α.Στ.: Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διακρίνονται για το κύρος, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους και έχουν κτίσει αυτή τη φήμη και εικόνα, λειτουργώντας με γνώμονα και πρώτιστο κριτήριο το πραγματικό όφελος και συμφέρον του ασφαλιζόμενου. Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού δεν έχουν θέση στη λειτουργία των Γενικών, της Τράπεζας Κύπρου ή των Διαμεσολαβητών μας. Ως μεγάλος ασφαλιστικός Οργανισμός λειτουργούμε κάτω από αυστηρή εσωτερική και εξωτερική εποπτεία και τηρούμε αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα της Νομοθεσίας αλλά και της ορθής πρακτικής.

Πόσο θα σας επηρεάσει το γεγονός ότι η κυπριακή κυβέρνηση προωθεί  μονοασφαλιστικό σύστημα, για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ);
Α.Στ.: Εμείς υιοθετούμε τη θέση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ζητώντας από την πολιτεία και τους συλλογικούς φορείς να εφαρμόσουν ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας, που να επιτρέπει στον συνάνθρωπό μας να επιλέξει τον ιατρό, το νοσοκομείο ή τον ασφαλιστικό φορέα που ο ίδιος επιθυμεί. Ένα σχέδιο στο οποίο ο κυρίαρχος πολίτης θα αποφασίζει πού θέλει να ασφαλιστεί και στον οποίο οι ήδη ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα δεν θα χάσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και δεν θα χρειαστεί να πληρώνουν διπλές εισφορές. Αυτή, πιστεύουμε, είναι η μοναδική οδός για ένα σύγχρονο και βιώσιμο ΓεΣΥ.

Θεωρείτε ότι είναι ευοίωνες οι προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο;
Α.Στ.: Οι συνθήκες ανταγωνισμού, οι Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις και, πάνω απ’ όλα, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή απαιτούν από την ασφαλιστική αγορά να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του ασφαλιζόμενου, σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, ακεραιότητας και ήθους. Όλοι οι μέτοχοι στην ασφαλιστική αγορά (ασφαλιστικές εταιρείες, διαμεσολαβητές, μεσάζοντες, καταναλωτές, κ.ά.) έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης στη σωστή λειτουργία του Κλάδου και κάθε ένας οφείλει να σέβεται τους κανόνες του «ευ αγωνίζεσθαι», έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε, από κοινού, μια αμοιβαία επικερδή προοπτική. Αυτό θα είναι προς όφελος των συνανθρώπων μας (ιδιωτών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών), της κοινωνίας και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που αποτελούν σημαντικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας, ειδικά σε δύσκολες και δυσοίωνες συνθήκες.

Προηγούμενο άρθροΆνοδο στη Ζωή, μείωση στις Γενικές τον Φεβρουάριο
Επόμενο άρθροΤι περιμένουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από την ERGO