Εταιρείες

ARAG: Λόγω των συνθηκών έκπτωση 10% επί του τιμολογίου

Η ARAG Hellas αποφάσισε να προσφέρει όλα τα ασφαλιστικά της προϊόντα με έκπτωση 10% επί του τιμολογίου της για τις νέες ασφαλίσεις που θα γίνουν τουλάχιστον κατά τον μήνα Απρίλιο 2020.

Η εταιρεία πήρε την απόφαση αυτή, εκτιμώντας τις επικρατούσες στη χώρα δύσκολες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης του covid-19 αλλά και των συνεπειών αυτής στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον σε άτομα, οικογένειες και επιχειρήσεις.

«Εμείς στην ARAG πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνουμε την ασφάλιση όλων εκείνων που αύριο θα χρειαστούν τις υπηρεσίες μας και θα συμβάλλουμε στην επίλυση των νομικών τους διαφορών που τυχόν θα έχουν προκύψει.

Ο ρόλος μας είναι να είμαστε αναγκαίοι και χρήσιμοι, δίπλα σε πελάτες και συνεργάτες με αξιοπιστία, συνέπεια και συνέχεια κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη», τονίζει σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας