Άρθρα

Αποτελεσματική συνεργασία στον χώρο εργασίας

Η συνεργασία αφορά την αρμονική ομαδική συνύπαρξη ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Είναι ένας παραγωγικός τρόπος να έρχονται οι άνθρωποι σε επαφή, για να καταφέρουν κάτι που δεν θα μπορούσαν μόνοι τους.

Γράφει η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου
Ψυχολόγος BSc – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Σεμιναρίων
*

Η αποτελεσματική συνεργασία είναι ζωτικό μέρος της οικοδόμησης μίας επιχείρησης και απαραίτητη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της εύρεσης λύσεων σε σύνθετα προβλήματα, καθώς και για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Είναι σημαντική για την εργασιακή ευημερία, την απόδοση των εργαζομένων και την ψυχική και σωματική τους υγεία, καθώς ο χρόνος στον χώρο εργασίας μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο της καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι συνεργατικές επιχειρήσεις, που συμβάλλουν στο να νιώθουν οι άνθρωποί τους ότι ανήκουν και είναι μέρος αυτών, είναι πιο αποτελεσματικές. Επίσης, οι συνεργατικοί χώροι εργασίας τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικοί, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό διατήρησης των ανθρώπων τους και συχνά είναι πιο κερδοφόροι.

Οι αιτίες που συμβάλλουν σε μη αποτελεσματική συνεργασία είναι μία εταιρική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβο να εκφράσουν οι άνθρωποι τη γνώμη τους και τις ιδέες τους, δυσκολία να βάλουν όριο όσον αφορά αυτά που καλούνται να αναλάβουν, για να μη χαρακτηριστούν αρνητικά για την απόδοσή τους. Συχνά, οι άνθρωποι δυσκολεύονται όταν έρχονται αντιμέτωποι με κάτι διαφορετικό, γιατί αρχικά το θεωρούν απειλή, και αυτό μπορεί να τους κάνει επιφυλακτικούς στη συνεργασία τους.

Τα οφέλη της αποτελεσματικής συνεργασίας μπορεί να είναι:

 • Η παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες και η βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας.
 • Ενεργοποιεί, δυναμώνει και ανταμείβει τους εργαζομένους.
 • Τα μέλη της ομάδας επωφελούνται από τη γνώση και τις δεξιότητες των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε επαφή, που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και επίπεδα εμπειρίας.
 • Η εργασιακή δέσμευση (engagement). Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πως οι ιδέες τους και η εργασία τους συνεισφέρουν στην επιτυχία του οργανισμού.

Ποιοι είναι οι τρόποι και οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη αποτελεσματικής συνεργασίας;

 • Η ηγεσία (leadership) παίζει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει ο ηγέτης να έχει ένα όραμα για την εταιρεία, με το οποίο θα εμπνεύσει την ομάδα. Προϋποθέτει την ύπαρξη συμμετοχικής και ανοιχτής εταιρικής κουλτούρας. Ο συνεργατικός ηγέτης αναζητά, τακτικά, διαφορετικές απόψεις και ιδέες από την ομάδα του, για να χτίσει τη στρατηγική και για να επιλύσει προβλήματα.
 • Η αναγνώριση και επιβράβευση του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιοποίηση των ζωτικών δυνάμεων του οργανισμού, η συνεχής διερεύνηση αυτών που λειτουργούν και η ύπαρξη πλαισίου αξιοποίησης αυτών των ευκαιριών δημιουργεί κουλτούρα συνεργατικότητας.
 • Ο προσδιορισμός σαφών ρόλων και ευθυνών. Επικοινωνήστε ξεκάθαρα τις προσδοκίες σας από τους εργαζόμενους. Δημιουργήστε συνθήκες να ακούγονται οι απόψεις των εργαζομένων για τη συνεργασία, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές.
 • Η συνεργασία ευδοκιμεί πιο εύκολα σε εργασιακά περιβάλλοντα με καθαρούς στόχους, καθώς οι άνθρωποι συχνά χάνουν τον ενθουσιασμό τους, όταν ασχολούνται με projects που δεν έχουν χρονοδιαγράμματα. Αντίθετα, όταν ολοκληρώνονται αυτά που έχουν αναλάβει, τους δίνεται η ευκαιρία να προσέλθουν με νέες ιδέες και προτάσεις για την υλοποίησή τους.
 • Οι μικρές ομάδες βελτιώνουν τη συνεργασία, καθώς υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες οι άνθρωποι να ακουστούν, να γνωριστούν και να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους.
 • Το υβριδικό περιβάλλον εργασίας που δημιουργείται με την τηλεργασία επιβάλλει την αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε να υπάρχει μία “online collaboration platform”, που θα ανταλλάσσονται μηνύματα, θα τίθενται ερωτήματα, θα κοινοποιούνται έγγραφα και πληροφορίες που δημιουργούν αμεσότητα στη συνεργασία.
 • Η δημιουργία κουλτούρας εμπιστοσύνης. Μέσα σε μια επιχείρηση είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, όπου τα άτομα θα νιώθουν ασφαλή να εκφράσουν τις διαφωνίες τους και να είναι ανοιχτά τόσο να ακούσουν όσο και να επηρεαστούν από τους άλλους.
Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα

*Η κα Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες μέσω ατομικών συνεδριών, μικρών ομάδων εργασίας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής (coaching). Διατηρεί προσωπικό γραφείο για την παροχή συνεδριών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες.

Έχει υπάρξει ανώτατο στέλεχος Ασφαλιστικών Εταιρειών. e-mail: [email protected]

Διαβάστε επίσης: Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για δύσκολα ή δυσάρεστα θέματα της επικαιρότητας

Δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας