Απολογισμός Βιωσιμότητας 2016-2017 από την Ευρωπαϊκή Πίστη

894
απολογισμός βιωσιμότητας Ευρωπαϊκή Πίστη

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε δημοσίευση του Απολογισμού Βιωσιμότητας για τα έτη 2016 και 2017, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και του ISO 26000.

Στόχος του Απολογισμού Βιωσιμότητας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις επιδράσεις της εταιρικής δραστηριότητας του Ομίλου, μέσω της παρουσίασης των πολιτικών, των δράσεων και των μελλοντικών του στόχων, που έχουν ως άξονα την κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία του.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην ενίσχυση των αρχών των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, στην ενθάρρυνση και στη διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, στη συνεισφορά στα κοινωνικά προβλήματα του τόπου και στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και του ISO 26000.

Επιπλέον, ο οργανισμός εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των εκπομπών CO2 που παράγονται από την λειτουργία του, συμβάλλοντας σημαντικά στην αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, επισημαίνει ότι «θα συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης και να είναι αρωγός στην ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Προηγούμενο άρθροΤαξίδι επιβράβευσης στο Ναύπλιο για τους συνεργάτες της Eurolife ERB
Επόμενο άρθροΑιμοδοσία από τον ΣΥΑΕ στα γραφεία της Υδρογείου Ασφαλιστικής