Από το αρχείο της «Α.Α.» – 2004

31
Η Interamerican γιόρταζε τα 35 χρόνια της (1969 - 2004). Στο στιγμιότυπο, από συνέντευξη Τύπου για τα οικονομικά της αποτελέσματα, διακρίνονται ο Μίνως Μωυσής, Δ/νων Σύμβουλος, ο Δημήτρης Κοντομηνάς, Πρόεδρος, και ο Κώστας Μπερτσιάς, Γενικός Δ/ντής Ασφαλιστικών Εργασιών.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το αρχείο της “Α.Α.” 15 χρόνια πριν, το 2004