Ανοδικά κινήθηκε  η παραγωγή ασφαλίστρων και στο 11μηνο του 2019

4416

Αυξημένη κατά 9,1% (€3.699.050.781,23) ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Στην έρευνα συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν, οι παραπάνω εταιρείες η παραγωγή των Ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε στο 11μηνο σε €1.800.807.240,50, αυξημένη κατά +18,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Ειδικότερα, ο κλάδος I. Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψε ασφάλιστρα ύψους €1.356.361.131,23 (+15,2%), ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις €232.325.006,58 (+17,4%) και ο κλάδος VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων €212.114.258,83 (+42,4%).

Η παραγωγή των Ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθε σε 1.898.243.540,72 (+1,7%).

Από τους σημαντικότερους κλάδους των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ο κλάδος 2. Ασθένειες συνεχίζει να καταγράφει αύξηση (+15,8% σε σχέση με το 11μηνο του 2018) και ασφάλιστρα ύψους  €248.453.557,20.

Αντίθετα, οι κλάδοι 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως και 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων είχαν αρνητικό πρόσημο  (-3,9% και -2,8%, αντίστοιχα), με την παραγωγή τους να ανέρχεται στο 11μηνο στα  €306.951.008,40 και τα €679.239.875,09, αντίστοιχα.

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ

Προηγούμενο άρθροEY: Σημαντικοί οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι για τις τράπεζες
Επόμενο άρθροΗμερίδα της Insurance Europe για τις συνταξιοδοτικές προκλήσεις στις 27 Φεβρουαρίου 2020