Εταιρείες

Αγγελία εργασίας για Underwriter Γενικών Κλάδων

Το Συγκρότημα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ionios New Agency Α.Ε. Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, NGU AGENTS A.E. Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, AEGEAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της R&Q>Accredited Insurance Europe στην Ελλάδα και Μ2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. που εκπροσωπεί αποκλειστικά την Accelerant Insurance (Europe) στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο ασφαλιστικό στέλεχος, προκειμένου να ενταχθεί στη Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου, στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Ανάληψη Κινδύνων & Εκδόσεων Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης, Πυρός, Μεταφορών, Ασφάλισης κατά παντός Κινδύνου Έργων (CAR) κ.ο.κ.
 • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (ανάληψη κινδύνων).
 • Διεκπεραίωση ζημιών, επίλυση θεμάτων.
 • Εξυπηρέτηση συνεργατών και διεκπεραίωση εισερχομένων αιτημάτων.
Αγγελία εργασίας για Underwriter Γενικών Κλάδων

Προφίλ Υποψηφίου-ας

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση γραφείου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικό Πρακτορείο).
 • Καλή Γνώση H/Y, MS Office.
 • Εμπειρία στον χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Οργανωτικές & Διοικητικές ικανότητες, με ομαδικό πνεύμα.
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα (Επιπέδου A’).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους.

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Ένα δυναμικό, δημιουργικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email [email protected], σημειώνοντας την περιγραφή θέσης «Στέλεχος (Underwriter) – Γενικών Κλάδων» στο θέμα του. Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας