Ανάπτυξη και αύξηση ασφαλίστρων για την ARAG και το 2014

357

Η ARAG συνέχισε το 2014 την επιτυχημένη πορεία της με ανάπτυξη και αύξηση ασφαλίστρων. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση τύπου της εταιρείας της 17.06.2015, στο Düsseldorf Γερμανίας.

Γενικές Παρατηρήσεις

  • η ασφαλιστική δραστηριότητα του Ομίλου αυξάνεται κατά 3,8%,
  • ο αριθμός των νέων ασφαλισμένων στη Γερμανία αυξάνεται κατά 14,5%
  • ασφαλίσεις ζημιών και ασφαλίσεις υγείας τρέχουν με καλό ρυθμό ανάπτυξης
  • οι εισπράξεις των ασφαλίστρων στην Νομική Προστασία διεθνώς ενισχύονται εμφανώς κατά 6,4%
  • η ανάπτυξη της Νομικής Προστασίας στη Γερμανία επίσης αναπτύσσεται με ποσοστό 2,8%, (πάνω από το μέσο όρο της γερμανικής αγοράς)
  • το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώνεται κατά 15,4%
  • αποτέλεσμα προ φόρων εκ της κανονικής δραστηριότητας 84,5 εκατ. Ευρώ
  • οι προβλέψεις για το 2015: Περαιτέρω δυναμική και πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη.

«Η ARAG παρουσιάστηκε και το έτος 2014 πολύ ευέλικτη και εκ των πραγμάτων σε μία πολύ καλή κατάσταση. Βρήκαμε την φόρμουλα, να αναπτύσσουμε επιτυχώς, σταθερά και αθόρυβα τις εργασίες μας», διευκρινίζει ο Dr. PaulOttoFaßbender, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το 2014 η οικογενειακή επιχείρηση από το Düsseldorf της Γερμανίας, σημείωσε εισπράξεις από ασφάλιστρα ύψους 1,59 δις Ευρώ. Συνολικά η ARAG αύξησε κατά 3,8% τις εισπράξεις της και πέτυχε την καλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Η ανάπτυξη βασίζεται στη ρεαλιστική επέκταση του χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε από 5,7 εκατ. Ευρώ σε 6,4 εκατ. Ευρώ. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας αυξήθηκε εκ νέου κατά 11% και ανήλθε σε 84,5 εκατ. Ευρώ. «Κατ’ αυτό τον τρόπο καταφέραμε μάλιστα να ξεπεράσουμε τις προβλέψεις μας για το 2014, που ήταν ήδη πάρα πολύ καλές», τόνισε ο Dr. Paul- Otto Faßbender.

Η ARAG πλήρωσε προς τους ασφαλισμένους της υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο ποσό των 985,9 εκατ. Ευρώ (το προηγούμενο έτος 935,7 εκατ. Ευρώ). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται επί το πλείστον στην αύξηση των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων στη Γερμανία.

Στο έτος 2014 ο Όμιλος αύξησε τα ιδία κεφάλαιά του από 394,1 εκατομμύρια Ευρώ σε 400,6 εκατ. Ευρώ και επέτυχε παρά την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μια περαιτέρω πολύ καλή απόδοση κεφαλαίων ύψους 12,7%.

Η Νομική Προστασία ως μεγαλύτερος κλάδος του Ομίλου το 2014 είναι σε άριστη κατάσταση. Η πολύ καλή ανάπτυξη του προηγούμενου έτους συνέχισε και το 2014. Οι εισπράξεις ασφαλίστρων αυξήθηκαν κατά 5,4%, δηλαδή από 746,9 εκατ. Ευρώ σε 787,2 εκατ. Ευρώ. Λόγω της ιδιαιτέρως κερδοφόρας διεθνούς δραστηριότητας στη Νομική Προστασία βελτιώθηκε πάρα πολύ το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας, ήτοι αυξήθηκε από 36,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 43,9 εκατ. Ευρώ. Έτσι, ο κλάδος της Νομικής Προστασίας είναι ο πιο κερδοφόρος κλάδος του Ομίλου. Διεθνώς οι εισπράξεις ασφαλίστρων αυξήθηκαν από 446,3 εκατ. Ευρώ σε 474,8 εκατ. Ευρώ. Σημειωτέον ότι τα Υποκαταστήματα της ARAG στη Νότια Ευρώπη αντιμετωπίζουν επιτυχώς την ύφεση και πορεύονται πάλι προς την ανάπτυξη. Στη Γερμανία η Νομική Προστασία μετά από πολλά χρόνια αναπτύχθηκε πάνω από τον μέσο όρο της γερμανικής αγοράς. Οι εισπράξεις ασφαλίστρων του ιδίου έτους αυξήθηκαν κατά 2,8%, από 283,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 291,4 εκατ. Ευρώ.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις τα έσοδα από ασφάλιστρα ανέβηκαν κατά 5,4% δηλαδή σε 238,8 εκατ. Ευρώ από 226,5 εκατ. Ευρώ, με αποτέλεσμα ο κλάδος αυτός μαζί με την Νομική Προστασία να είναι οι πιο κερδοφόροι του Ομίλου. 

Ο Ασφαλίσεις Υγείας μετά από μία επιβράδυνση τον προηγούμενο χρόνο εμφανίζουν και πάλι κινητικότητα. Τα έσοδα από ασφάλιστρα ανέβηκαν και εδώ πάνω από το μέσο όρο της αγοράς παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% και έφτασαν τα 340,5 εκατομμύρια  Ευρώ από 331,7 τον προηγούμενο χρόνο. Οι νέοι ασφαλισμένοι παρουσίασαν αύξηση 14,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Εκτός της ανάπτυξης ανέβηκε επίσης η κερδοφορία του κλάδου.

Στις Ασφαλίσεις Ζωής παρατηρείται μικρή πτώση στα έσοδα από ασφάλιστρα που οφείλεται στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων. Η ARAG ήταν τον προηγούμενο χρόνο μία από τις πρώτες εταιρίες που γρήγορα και καθαρά προχώρησε στην εφαρμογή των νέων διατάξεων στον κλάδο ζωής  (LFRG) περί μείωσης των προμηθειών.

Μια ματιά στο τρέχον έτος 2015

Το έτος 2015 ξεκίνησε δυναμικά και πολλά υποσχόμενο. Οι συνολικές εισπράξεις ασφαλίστρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 3% από 825,7 εκατ. Ευρώ σε 850,1 εκατ. Ευρώ.

Διεθνώς η ARAG αύξησε τις εισπράξεις της κατά 4,1%, δηλαδή από 287,6 σε 299,4 εκατ. Ευρώ. Ιδιαιτέρως θετικά αναπτύχθηκαν τα ασφάλιστρα στην Ισπανία (+9,4%), τη Βρετανία (+13,5%) και τις ΗΠΑ (+4,6%). Η νέα ασφαλιστική δραστηριότητα στην Σκανδιναβία αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς με σχεδόν 20%. Και στη Γερμανία υπάρχει συνεχής ανάπτυξη που ανέρχεται στο 2,3%.

«Η Ανάπτυξη, η αποτελεσματικότητα και η οικονομική ευρωστία της ARAG βελτιώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Επωφελούμαστε ξεκάθαρα από την διαφοροποιημένη, εταιρική μορφή- σε εθνικό και διεθνές επίπεδο»,αναφέρει ο Dr. Paul- Otto Faßbender. Ευκταίο και επιθυμητό είναι για την ARAG να συνεχιστεί με αφοσίωση και μεράκι η καλή δουλειά όλων και να τεθούν ακόμη περισσότερο στο επίκεντρο οι πελάτες της.

 Ειδικότερα για την ARAG HELLAS

Σύμφωνα με τον Γενικό Δ/ντή και Νόμιμο Εκπρόσωπο της ARAG SE στην Ελλάδα, κ. Δημήτρη Τσεκούρα (φωτ.) το 2014 ήταν για την ARAG HELLAS μια πολύ καλή χρονιά, που βρήκε το υποκατάστημα με αύξηση ασφαλίστρων 20%, παρά τις γενικότερες δυσκολίες της αγοράς και τη μείωση των ασφαλίστρων του κλάδου.

Το θεαματικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται:

α) στην επιτυχημένη διείσδυση νέων καινοτόμων προγραμμάτων που διατίθενται στην αγορά και αφορούν στην κατοχύρωση των ασφαλισμένων απέναντι στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα

β) στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση της Συμβουλευτικής Νομ. Προστασίας, αφού οι καταναλωτές πραγματικά έχουν ανάγκη να ενημερώνονται για το ισχύον καθεστώς της υπηρεσιακής / επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην νομοθεσία και

γ) στην εντατικοποίηση της διαμεσολάβησης από κάποιους μεσίτες της αγοράς, που αφορούν στον κλάδο της Ν.Π. Οχημάτων.

«Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η Νομική Προστασία αποτελεί ένα αναδυόμενο κλάδο ασφάλισης, με πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αφού πάντοτε – αλλά κατεξοχήν σε περιόδους οικονομικής κρίσης – οι καταναλωτές ασφαλιζόμενοι στην ARAG βρίσκουν τον εξειδικευμένο ασφαλιστή Ν.Π. που εγγυάται την παραφύλαξη των συμφερόντων τους, αφού στο χώρο των νομικών διαφορών τους απαλλάσσει από το κόστος των νομικών συμβουλών, του εξωδικαστικού διακανονισμού, αλλά και της δικαστικής αντιπαράθεσης έχοντας στο πλάι τους τον δικηγόρο που εκείνοι μπορούν να επιλέγουν», επισημαίνει ο κ. Τσεκούρας.

Προηγούμενο άρθροΗ ΑΧΑ αναβαθμίζει τα Προνόμια Υγείας που παρέχει στους πελάτες της
Επόμενο άρθροΗ Interamerican για “Τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών” του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης