Άρθρα

Αν και μειωμένη κατά 9,8% η Παραγωγή Ασφαλίστρων στο 9μηνο 2012, υπάρχουν κλάδοι που αναπτύσσονται

Μειωμένη κατά 9,8% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων κατά το 9μηνο του 2012, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωσαν το 96,2% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων), σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 51 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 93,9%).

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 62 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2011 των ιδίων επιχειρήσεων για το εννεάμηνο εκάστου έτους, προκύπτει ότι η παραγωγή ασφαλίστρων κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθε σε €3.229,26 εκατ., έναντι €3.579,80 εκατ. το εννεάμηνο 2011.  Από αυτά, η παραγωγή που αφορούσε στις Ασφαλίσεις Ζωής ήταν της τάξης των €1.414,92 εκατ., έναντι  €1.517,91 το 9μηνο του 2011 (-6,8%). Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών η παραγωγή ανήλθε στα €1.814,34 εκατ., έναντι  €2.061,89 εκατ. το 9μηνο του 2011 (-12,0%).
Όσον αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων στους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης, στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών οι περισσότεροι κλάδοι παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο.  
Μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στον κλάδο χερσαίων οχημάτων (-22,9%), με €204.421.360,52, έναντι  €265.224.246,64 το 9μηνο του 2011. Ακολουθεί ο κλάδος Μεταφερόμενων εμπορευμάτων (-16,9%), με € 18.203.410,57, έναντι €21.893.815,81 το 9μηνο 2011. Τη μεγαλύτερη παραγωγή συγκεντρώνει ο κλάδος Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων με €920.401.611,00, όμως και αυτός εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,8% (€1.068.114.423,07 το 9μηνο του 2011).
Αντίθετα, παρόλες τις αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, θετικό πρόσημο παρουσιάζουν οι κλάδοιΛοιπές ζημίες αγαθών, €101.750.790,98, έναντι €95.281.251,69 το 9μηνο του 2011 (+6,8%) και ο κλάδοςΓενικής αστικής ευθύνης με €63.720.515,17, έναντι  €61.343.340,30 (+3,9%). Αν και με πολύ μικρή συμμετοχή στη συνολική παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών –μόλις 0,7%– ο κλάδος Ασθενειών παρουσιάζει στο 9μηνο του 2012 τη μεγαλύτερη αύξηση (+18,2%), σε σχέση με το 9μηνο του 2011 (€12.909.216,97, έναντι €10.919.168,37).
Στις Ασφαλίσεις Ζωής ο κλάδος Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, με παραγωγή €319.529.121,63, έναντι €268.022.471,56 το 9μηνο του 2011, εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 19,2%. 
Στον κλάδο Ζωής, αντίθετα, σημειώθηκε μείωση της παραγωγής κατά 11,2%, €845.294.390,23, έναντι €952.022.291,69 το 9μηνο του 2011.
Αναλυτικά η παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο, η συμμετοχή τους στο σύνολο και η μεταβολή τους σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2.

Επιστροφές ασφαλίστρων και ακυρώσεις συμβολαίων
Η ΕΑΕΕ συνεχίζοντας την έρευνα σχετικά με τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων, καταγράφει τις επιστροφές ασφαλίστρων, όπως προκύπτουν από το άθροισμα των ποσών που επιστράφηκαν στους ασφαλισμένους λόγω ακυρώσεων συμβολαίων/καλύψεων για το μη δεδουλευμένο τμήμα του συμβολαίου, όχι όμως τα ποσά που αφορούσαν πληρωμές λόγω λήξης συμβολαίων ή εξαγοράς ή επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Η μηνιαία εξέλιξη των ποσών επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων στο σύνολο των κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών δείχνει ότι αν και ο δείκτης ξεκίνησε σε μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες του 2011, συνέχισε από το Μάιο και μετά στο ίδιο ή χαμηλότερο επίπεδο.
Ειδικότερα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων), οι επιστροφές κινήθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο κατά την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος), άλλα έκτοτε σταθεροποιούνται πρώτα και μετά μειώνονται.
Στις ασφαλίσεις περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών), οι επιστροφές κινούνται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που κινούνταν το 2011.
Στον κλάδο Ι. Ζωής, οι επιστροφές το 2012 κινήθηκαν παρόμοια με το 2011, αλλά ήταν ελαφρώς αυξημένες, ιδιαίτερα κατά την αρχή του έτους. 
Στον κλάδο ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις παρατηρήθηκαν μεγάλα ποσά επιστροφών ασφαλίστρων στην αρχή του έτους, αλλά σταδιακά εξομαλύνθηκαν στα επίπεδα του 2011.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας