Διεθνή

Allianz: Συμφωνία αντασφάλισης αξίας $35 δισ. με τη Resolution Life

Η Allianz Life ολοκλήρωσε τη συμφωνία που είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβρη του 2021 με θυγατρικές της Sixth Street, συμπεριλαμβανομένης της Talcott Resolution Life Insurance Company και της Resolution Life, για ένα χαρτοφυλάκιο προσόδων σταθερού δείκτη ύψους $35 δις.

Η συναλλαγή ξεκλειδώνει αξίες $4,1 δις και ελευθερώνει εποπτικό κεφάλαιο για την Allianz. Είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής συμφωνία τέτοιου είδους για την Allianz όσον αφορά το μέγεθος των προϋπαρχόντων ασφαλιστηρίων Ζωής στα βιβλία της εταιρείας, και συνάδει με τη στρατηγική του ομίλου να συνάψει συνεργασίες με «ισχυρές εταιρείες αντασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων για τη δημιουργία εσόδων από την αξία των εν ισχύ επιχειρήσεων και για την ενίσχυση της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες».

Η Allianz Life συνεχίζει να διαχειρίζεται τα ασφαλιστήρια του χαρτοφυλακίου και θα παραμείνει υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους ασφαλισμένους. Η εταιρεία σημείωσε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην εξυπηρέτηση των συμβολαίων, τη διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων, τις πληρωμές απαιτήσεων, τη δημιουργία και παράδοση δηλώσεων, την εξυπηρέτηση συνεργατών στη διαμεσολάβηση και την ψηφιακή αυτοεξυπηρέτηση.

Με την Sixth Street να είναι μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία με περισσότερα από $55 δις σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και δεσμευμένο κεφάλαιο, η συναλλαγή καταδεικνύει την ικανότητα της ασφαλιστικής της πλατφόρμας να δημιουργεί και να ”τρέχει” εξαιρετικά ευέλικτες κεφαλαιακές λύσεις για κορυφαίους ασφαλιστές σε κλίμακα.

Η PIMCO και η Allianz Global Investors παραμένουν οι κύριοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της αντασφαλισμένης επιχείρησης.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας