Οικονομικά Μεγέθη

Allianz SE: Συνολικά έσοδα €33,9 δις το 1ο τρίμηνο του 2014

Τα υψηλότερα συνολικά έσοδα στην ιστορία της κατέγραψε η Allianz SE, το 1ο τρίμηνο του 2014: ανήλθαν στα €33,96 δισ., αυξημένα κατά 6,0%, σε σύγκριση με τα €32,05 δισ. του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €2,72 δισ., 2,6% κάτω από το ποσό ρεκόρ των €2,80 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους έφτασαν τα €1,64 δις, μειωμένα κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€1,71 δις).

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο που εξέδωσε ο Όμιλος, στις Γενικές Ασφαλίσεις, τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν ισχυρή αύξηση, επωφελούμενα από το βελτιωμένο αποτέλεσμα στην ανάληψη κινδύνου, μετά από μια χρονιά με λιγότερες ζημιές από φυσικές καταστροφές. Τα έσοδα αυξήθηκαν στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, λόγω της δυναμικής των νέων πωλήσεων στον κλάδο Ζωής, και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο. Μετά από τα εξαιρετικά υψηλά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, η διαχείριση κεφαλαίων κινήθηκε εντός των προσδοκιών.

Ο ετερογενών δραστηριοτήτων συντελεστής φερεγγυότητας αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, στο 184% στις 31 Μαρτίου 2014, από 182% στο τέλος του 2013. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά την ίδια περίοδο κατά 6,9%, σε €53,525 δισ. από €50,084 δισ.

Αύξηση κερδοφορίας στις Γενικές Ασφαλίσεις
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε €15,22 δισ., από 15,20 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,1% από έτος σε έτος. Εξαιρουμένων των συναλλαγματικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων της συγχώνευσης, η αύξηση ήταν της τάξης του 1,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση ασφαλίστρων προήλθε ειδικά από τη Γερμανία και την Τουρκία, καθώς και από την Allianz Global Corporate & Specialty and Allianz Worldwide Partners.

Τα λειτουργικά κέρδη του κλάδου αυξήθηκαν κατά 12,9%, σε €1,49 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2014 από €1,32 δισ. κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως στο καλύτερο αποτέλεσμα ανάληψης κινδύνου, ύψους €705.000.000, μετά από τα €540 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η βελτίωση αυτή βοηθήθηκε από τις χαμηλές αξιώσεις από φυσικές καταστροφές και το συνεχιζόμενο θετικό περιβάλλον τιμολόγησης.
Το τριμηνιαίο combinedratio βελτιώθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 92,6% από 94,3% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές περιορίστηκαν κυρίως σε χειμωνιάτικες καταιγίδες στις ΗΠΑ και στις πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γερμανία, η Γαλλία, καθώς και οι τομείς των επιχειρηματικών ασφαλίσεων και των πιστώσεων κατέγραψαν χαμηλότερες απαιτήσεις σε σχέση με πέρυσι.
Ο δείκτης ζημιών μειώθηκε από έτος σε έτος σε 64,6%, από 66,1%. Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης εξόδων μειώθηκε σε 28,0% από 28,2%, εν μέρει λόγω λειτουργικών βελτιώσεων σε διάφορες μονάδες.

Αύξηση των εσόδων και σταθερά κέρδη στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
Στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας τα υποχρεωτικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €17,16 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, από €14,84 δισ. κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 15,7%. Εξαιρουμένων των συναλλαγματικών και των επιπτώσεων της συγχώνευσης, η αύξηση ήταν 16,4%.

Η αύξηση ασφαλίστρων προήλθε από όλες τις βασικές αγορές. Μόνο στις ΗΠΑ, το 1ο τρίμηνο του 2014, η Allianz Life κατέγραψε ασφάλιστρα ύψους €2,56 δισ., περίπου 1 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 63,6%. Η Γερμανία και η περιοχή Μπενελούξ κατέγραψαν, επίσης, διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης του όγκου των ασφαλίστρων.

To περιθώριο των νέων εργασιών αυξήθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 (+2,5% από +1,8% κατά την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος), ενώ η αξία των νέων εργασιών αυξήθηκε σε €360 εκατ., από €238 εκατ.
Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,9% σε €880 εκατ. κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2014, από €855 εκατ. πέρυσι. Η μεταφορά ορισμένων δραστηριοτήτων από το Asset Management συνεισέφερε €26.000.000 σε αυτή την εξέλιξη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Dieter Wemmer, Chief Financial Officer της Allianz SE, δήλωσε: «Στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών, η Allianz πέτυχε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα του περασμένου έτους. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για το 2014. Αν και είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι είδους οικονομική και πολιτική αστάθεια θα αντιμετωπίσουμε στο σημερινό περιβάλλον, είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το υπόλοιπο του 2014».

 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας