Εταιρείες

Allianz Ελλάδος: Υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Συμβούλων

Εξαιρετικές επιδόσεις σημείωσαν οι συνεργάτες της Allianz Ελλάδος που συμμετείχαν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Συμβούλων (Επίπεδο Α) στις 2 Απριλίου στην Αθήνα. Από τους 45 συνεργάτες, οι οποίοι παρακολούθησαν τα σεμινάρια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της εταιρείας και στη συνέχεια έλαβαν μέρος στις εξετάσεις, οι 43 πέρασαν επιτυχώς.

Το ποσοστό επιτυχίας του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού κέντρου της εταιρείας ανέβηκε στο 96% και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προετοιμασίας που διεξάγει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό δελτίο τύπου, η Allianz Ελλάδος στηρίζει έμπρακτα τους συνεργάτες της, καλύπτοντας τις ανάγκες προετοιμασίας για την επιτυχή συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία. Ολοκληρώνοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Allianz Ελλάδος για την Πιστοποίηση Διαμεσολαβούντων Προσώπων (Επίπεδο Α) οι συνεργάτες έχουν καλύψει τα κύρια θέματα εκπαίδευσης: Ασφαλιστική Αγορά και Εποπτεία, Ασφαλιστική Σύμβαση, Αποθέματα-Κίνδυνοι-Ασφαλίσεις Ζημιών, Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Ασφαλίσεις Προσώπων & Αντασφάλιση και Διαμεσολάβηση & Ξέπλυμα Χρήματος. Εκτός από την εκτενή ανάλυση της ύλης οι συμμετέχοντες αποκτούν όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές που τους εντάσσουν στην ομάδα συνεργατών της εταιρείας, υιοθετώντας την ενιαία κουλτούρα υψηλής απόδοσης, τις αξίες και τη στρατηγική του Ομίλου Allianz.

«H δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών συμβούλων στην αγορά απαιτεί επάρκεια γνώσεων, σωστή εκπροσώπηση της εταιρείας και προώθηση των κατάλληλων κάθε φορά προγραμμάτων στους πελάτες τους. Η συνεχής εκπαίδευσή τους και η αρτιότητα των γνώσεών τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των ποιοτικών στόχων που έχει θέσει η Allianz Ελλάδος αλλά και για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού συμβούλου στην ελληνική αγορά», σημειώνεται εν κατακλείδι στο δελτίο τύπου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας