Ακαδημαϊκή συνεργασία IFAAcademy με το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο Founder & CEO του IFAAcademy, Παναγιώτης Λελεδάκης, επισφράγισε τη στρατηγική συνεργασία του IFAAcademy με το εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού (iLEADS) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το σύμφωνο επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στο IFAAcademy και τον κ. Γιάννη Πολλάλη, καθηγητή Επιχειρησιακής Στρατηγικής &  Ιδρυτή Εργαστηρίου, αποσκοπεί δι’ αμφότερους στην παραγωγή και διάδοση γνώσης αιχμής περί ψηφιακού μετασχηματισμού, ηγεσίας και management και εξέλιξη της επιστήμης διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων.

Έχει ήδη ξεκινήσει η δημιουργία του πρώτου “Academy of Insurable Risk Management” με σκοπό αυτό το νέο career path να προσελκύσει ταλαντούχους τελειόφοιτους και απόφοιτους Πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα που θα σπουδάσουν συνειδητοποιημένα το αντικείμενο της διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων με στόχο την δημιουργία μιας νέας γενιάς συμβούλων στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι συνέργειες του IFAAcademy & του iLeads σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης, στρατηγικής, management και καινοτομίας για τον ασφαλιστικό θεσμό θα αποτελέσουν υποδοχέα για μια νέα γενιά συμβούλων & θα αυξήσουν σημαντικά τα ποσοστά ποιοτικής και ποσοτικής στελέχωσης, προάγοντας την υγιή επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια του κλάδου.

Η συμφωνία υπεγράφη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενδυναμώνοντας την παρουσία και το κύρος του IFAAcademy στο επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο.

Οι δύο οργανισμοί υπόσχονται άμεσα πολλές ποιοτικές δράσεις με όραμα να δημιουργήσουν ένα νέο επαγγελματικό προσανατολισμό στην ασφαλιστική αγορά που θα στηρίζεται στις μεθοδολογίες και τα καινοτόμα βραβευμένα λογισμικά I.R.M.A & B.R.M.A και του Digital training program που θα οδηγεί στην πιστοποίηση “Digital Insurable Risk Management Architect” του IFAAcademy.

Επίσης με το εξειδικευμένο  Certificate “Agency Leadership Architect” που θα ανακοινωθεί στις αρχές του 2020 θα ενδυναμωθεί η προσπάθεια αναβάθμισης των γνώσεων υφιστάμενων managers της αγοράς αλλά και στη δημιουργία νέων managers που θα υιοθετούν καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους, τη σύγχρονη τεχνολογία στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας