Αύξηση της συχνότητας ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου το 2019

Αθροιστικά δεδομένα από 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 91%, οι οποίες άσκησαν τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων κατά την διάρκεια του 2019, περιλαμβάνει η Στατιστική Επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με αυτή, η ασφάλιση αυτοκινήτων παραμένει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα, συμμετέχοντας κατά 48,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 24,5% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2019). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ. Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2019 ανήλθε σε €1,09 δισ., αυξημένη κατά 2% σε σχέση με το 2018.

Aπό τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2018 και 2019 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, προκύπτουν οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες, οι οποίοι δείχνουν αύξηση της συχνότητας ζημιών από τη μια και μείωση του μέσου κόστους ζημιών από την άλλη (βλ. πίνακα).

Αύξηση της συχνότητας ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου το 2019
2 Loss Ratio

Το 69,97% των ασφαλισθέντων οχημάτων είναι επιβατηγά – ταξί, το 14,98% αγροτικά – λεωφορεία – φορτηγά και το 15,05% μοτοσυκλέτες.

Όσον αφορά τη συχνότητα ζημιών ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος, τα ταξί σε ποσοστό 31,49% (30,33% το 2018) και τα λεωφορεία σε ποσοστό 33,65% (29,55% το 2018) είναι οι κατηγορίες οχημάτων με τη μεγαλύτερη συχνότητα ζημιών.

Οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων αποτυπόνονται στον παραπάνω πίνακα.

Αύξηση της συχνότητας ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου το 2019
Αύξηση της συχνότητας ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου το 2019

Ολόκληρη η Στατιστική Επετηρίδα εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας