Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων +8% για την Generali Hellas

Νέο παραγωγικό άλμα, για δέκατη στη σειρά χρονιά, κατέγραψε η Generali Hellas, το 2020, σε μια χρονιά γεμάτη με πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Παρά τις επιπτώσεις της Covid- 19 και τα  μακράς διάρκειας lockdowns, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το έτος 2020 ανήλθε στα €235,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, σε σύγκριση με το 2019. Για ακόμα μια χρονιά, η Εταιρεία καταφέρνει να ξεπερνά τους παραγωγικούς της στόχους, διευρύνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώθηκε για το 2020 σε 6,0%, έναντι 5,3% το 2019. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σημείωσε το 2019 πτώση -3,7%.

Εξετάζοντας τη δομή του χαρτοφυλακίου, σε στρατηγική ισορροπία ο κλάδος Ζωής και αυτή τη χρονιά, παρουσίασε αξιοσημείωτη δυναμική ανάπτυξης, φτάνοντας στο 51% του χαρτοφυλακίου, ενώ ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα δραστηριοποίησης της Εταιρείας κατέχοντας το 49% της παραγωγής.

Ειδικότερα, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων παρέμειναν σταθερά, σημειώνοντας μια ελαφρά αύξηση της τάξεως του 1,7% από το 2019, φθάνοντας το 2020, τα 115,9 εκατ. Ευρώ. Ο δείκτης Net Combined Ratio, αυξήθηκε μεν κατά 3,8 μονάδες φτάνοντας στο 89,35%, ως αποτέλεσμα των έκτακτων γεγονότων από φυσικές καταστροφές, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου παρέμεινε δε σε εξαιρετικό επίπεδο.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, η εδραίωση και συνεχής μεγέθυνση της θέσης της εταιρείας στον κλάδο υγείας με καινοτόμα προϊόντα, οδήγησε τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής στα €119,3 εκ. το 2020, αυξημένα σημαντικά κατά 14,9%. Επιπλέον, ο δείκτης New Business Value διαμορφώθηκε στα €3,6 εκατ. αυξημένος κατά 9,4%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Generali Hellas διαμορφώθηκαν σε €5,6 εκατ. για το 2020 έναντι €7,8 εκατ. το 2019, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 13,7%, ανερχόμενα στα €107,0 εκατ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 150,0% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 355,2%.

Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων +8% για την Generali Hellas

Οι επιπτώσεις της Covid 19

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, η Generali Hellas, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία, έλαβε μία σειρά πρωτοβουλιών, στοχεύοντας κυρίως στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών της αλλά και στη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον επιδημιολογικό τομέα, με σκοπό να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες εξασφάλισαν την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και συνέβαλαν εν μέρει στα πολύ θετικά παραγωγικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, σημαντικές προσπάθειες έγιναν ώστε να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση και η υποστήριξη των εργασιών των συνεργατών με νέες διαδικασίες, που αφορούν στις ανανεώσεις, στην ανάληψη κινδύνου και στις αποζημιώσεις, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική υπογραφή, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη τόσο στους πελάτες όσο και στους συνεργάτες της. Τόσο το νέο εργαλείο, Life Claims Accelerator, καθώς και η εφαρμογή MyGenerali και η υπηρεσία e-policy, είναι αποτελέσματα της ψηφιοποίησης, που στόχο έχουν την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πελατών και την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας εν μέσω πανδημίας.

Εξαγορά της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική Α.Ε από την Generali

Κατά την εκπνοή της χρήσης 2020, η Generali ανακοίνωσε. Ως γνωστόν, τη συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο AXA, για την 100% εξαγορά της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική Α.Ε., η οποία έρχεται ως επισφράγισμα της στρατηγικής της Generali αναφορικά με την ενδυνάμωση της ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα, μέσω σύναψης συνεργιών και δημιουργίας ενός επιχειρηματικού και ασφαλιστικού οικοσυστήματος. Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοίνωσε την αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με την Alpha Bank για τη διάθεση μέσω του Δικτύου της προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι 20 έτη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των εγκρίσεων των Εποπτικών Αρχών και αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2021.

rigas 285

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2020, ο CFO της Generali, κ. Ηλίας Ρήγας, δήλωσε: «Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρη χρονιά, όχι μόνο για τον ασφαλιστικό τομέα, αλλά για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Δοκιμαστήκαμε στις δύσκολες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία Covid-19 και πετύχαμε εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα. Η συνταγή της επιτυχίας βασίζεται στην ορθότητα των στρατηγικών μας επιλογών, την καλή προετοιμασία, τις πλούσιες ψηφιακές μας δυνατότητες και την επιμονή των ανθρώπων μας. Η εταιρεία κινήθηκε με βάση τους στόχους του τριετούς στρατηγικού της πλάνου, εστιάζοντας στην κερδοφόρο ανάπτυξη, την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. Αντιμετωπίζοντας ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, η Generali έχει θέσει ισχυρές βάσεις και είναι έτοιμη να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στην αγορά».

Αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις εδώ


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας