Άρθρα

5 tips από 7 ασφαλιστικές για τις αποζημιώσεις Περιουσίας (μέρος β’)

Τι προτείνουν οι Δ/ντές Αποζημιώσεων κλάδου Περιουσίας 7 ασφαλιστικών εταιρειών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποζημιώσεων.

Τον λόγο, σε αυτό το β’ μέρος, έχουν οι κ.κ. Εύα Λαμπρινούδη, Διευθύντρια Κλάδου Περιουσίας, Ευρωπαϊκή Πίστη, Γιάννης Μαλλιαρός, Διευθυντής Αποζημιώσεων, Interasco, Ιωάννης Πασχαλίδης, Προϊστάμενος Αποζημιώσεων Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων, Μινέττα Ασφαλιστική, και Στέφανος Σιαφάκας, Παναγιώτης Μίχας, Σοφία Πρέντζα, Ελένη Πικιού, Team leaders, Mobility & Convenience Claims, και Απόστολος Παπαδόπουλος, Senior claims adjuster, Mobility & Convenience, Interamerican.

Στο α’ μέρος παρουσιάσαμε τις τοποθετήσεις των κ.κ. Φλώρας Καρακαϊδού, Commercial Claims Manager, AIG Europe S.A. Greece Branch, Βούλας Κωσταρέλου, Δ/ντριας Κλάδου Περιουσίας, Ατλαντική Ένωση, και Ιωάννη Μωραΐτης, Διευθυντή Ζημιών Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων, Εθνική Ασφαλιστική.

Εύα Λαμπρινούδη, Δ/ντρια Κλάδου Περιουσίας, Ευρωπαϊκή Πίστη: Μεγάλη προσοχή στη σύνταξη του συμβολαίου και από τα δύο μέρη

5 tips από 7 ασφαλιστικές για τις αποζημιώσεις Περιουσίας (μέρος β’)

Η ασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων είναι πράξη σοφίας και πρόνοιας. Πρόκειται για μια αμφοτεροβαρή σύμβαση με την εξής συμφωνία: πληρώνουμε κάθε χρόνο το ασφάλιστρο που αναλογεί στην αξία των περιουσιακών μας στοιχείων και σε περίπτωση που συμβεί το τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, κλοπή κ.λπ.) η ασφαλιστική εταιρεία μας αποζημιώνει σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που έχουμε αγοράσει.

Για να αποζημιωθεί ο ασφαλισμένος δίκαια και άμεσα, χωρίς παρερμηνείες, θα πρέπει να προβεί σε κάποιες ενέργειες, οι οποίες είναι απλές και λειτουργούν μόνο προς όφελός του:

1) Σε περίπτωση υλικής ζημίας (κτηρίου ή και περιεχομένου), ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα, με σκοπό τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων και τον περιορισμό της ζημιάς. Εάν πρόκειται για φωτιά, θα πρέπει να καλέσει άμεσα την πυροσβεστική, ενώ, αν πρόκειται για κλοπή, την αστυνομία.

2) Πριν την υποβολή οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης, θα πρέπει να ανατρέξει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του και να σιγουρευτεί ότι η αιτία της ζημιάς καλύπτεται από τους όρους του συμβολαίου του, καθώς επίσης και εάν υπάρχει εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή) για την εν λόγω κάλυψη. Επίσης, να ελέγχει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με τον Ασφαλιστικό του Διαμεσολαβητή, αν τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι τα πραγματικά, δηλαδή σε τιμή αποκατάστασης, και δεν είναι υπό-ασφαλισμένος.

3) Θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία και να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο δήλωσης με αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων που υπέστησαν ζημιά, καθώς και τις αξίες τους, για να στείλει η ασφαλιστική εταιρεία τον τεχνικό της σύμβουλο (πραγματογνώμονα) που θα εκτιμήσει τη ζημιά.

4) Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συνεργαστεί με τον πραγματογνώμονα και να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που θα του ζητήσει, καθώς και προσφορές που θα ζητήσει από τεχνικούς για την αντικατάσταση των ζημιωμένων αντικειμένων.

5) Το σημείο τριβής, που δημιουργείται πολλές φορές κατά την ώρα της αποζημίωσης, είναι: α) αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας που δεν έχουν αναφερθεί στο συμβόλαιο, β) διαφορετική περιγραφή της οικοδομής σε τ.μ. και είδος κατασκευής, υπόγεια που δεν έχουν αναφερθεί και κοινόχρηστοι χώροι – υπαίθρια αντικείμενα κ.λπ. Συνιστάται, λοιπόν, μεγάλη προσοχή στη σύνταξη του συμβολαίου και από τα δύο μέρη. Το κυριότερο, δε, είναι κάθε χρόνο που ανανεώνεται το συμβόλαιο, να επικαιροποιείται τόσο ως προς τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια όσο και ως προς τις καλύψεις.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη το 2021 αποζημίωσε στον κλάδο Περιουσίας €6.198.450.

Γιάννης Μαλλιαρός, Δ/ντής Αποζημιώσεων, Interasco: Ευχαριστημένος πελάτης είναι ο ενημερωμένος πελάτης

5 tips από 7 ασφαλιστικές για τις αποζημιώσεις Περιουσίας (μέρος β’)

Η ασφάλιση της περιουσίας μας γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη, δεδομένων των βίαιων και ακραίων φαινομένων που μαστίζουν σε καθημερινή, πλέον, βάση την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα η Interasco, μόλις το προηγούμενο έτος 2021, αποζημίωσε τους πελάτες της με το ποσό των €395.000 για τους παραπάνω κινδύνους, ενώ έχει κάνει προβλέψεις για ακόμη €617.000.

Ωστόσο, όσο πελατοκεντρικές κι αν είναι οι Ασφαλιστικές Εταιρείες σήμερα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι προστριβών ανάμεσα σε αυτές και στους πελάτες, οι οποίοι, με τη σωστή ενημέρωση, μπορούν να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν.

1) Εξειδικευμένος συνεργάτης – φερέγγυα εταιρεία
Ικανή και αναγκαία συνθήκη, η επιλογή εξειδικευμένου Ασφαλιστή. Με τη λέξη Ασφαλιστής εννοείται και ο Σύμβουλος ασφάλισης και η Ασφαλιστική εταιρεία. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να καθοδηγήσει σωστά τον πελάτη και να επιλέξει για αυτόν το σωστό πρόγραμμα ασφάλισης, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ασφαλισμένου. Ενώ και η Ασφαλιστική Εταιρεία θα πρέπει να είναι φερέγγυα και να έχει το know how της ασφάλισης, σε αυτό που χρειάζεται ο πελάτης.

2) Κατανόηση των όρων του συμβολαίου
Πολύ σημαντική είναι η κατανόηση των καλύψεων και των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις σε μία αποζημίωση. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η Διεύθυνση Αποζημιώσεων θα κάνει εφαρμογή των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, με το τμήμα ανάληψης κινδύνων, τον ασφαλιστή και τον πελάτη. Δεν ευθύνονται τα τμήματα αποζημιώσεων για τους όρους των συμβολαίων, που οδηγούν είτε στη μείωση της αποζημίωσης (λόγω απαλλαγής, υπασφάλισης κ.λπ.) ή και άρνησης αποζημίωσης. Βεβαίως, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητοί και σωστά διατυπωμένοι, ώστε να μην προκαλούνται τριγμοί στις σχέσεις ασφαλισμένων-ασφαλιστικών εταιρειών.

3) Κατανόηση της γενεσιουργού αιτίας και της μοναδικότητας ενός τυχαίου γεγονότος
Μία άλλη εστία δυσαρέσκειας είναι ότι δεν γίνεται σαφές σε όλους ότι, για να προκύψει αποζημίωση, θα πρέπει η ζημιά να οφείλεται σε ένα τυχαίο, αιφνίδιο, βίαιο, ανεξάρτητο και απρόβλεπτο γεγονός. Για το ίδιο θέμα είναι, επίσης, σημαντικό να γίνει κατανοητή η έννοια της γενεσιουργού αιτίας.

4) Σωστά ασφαλισμένος σε κεφάλαια κίνδυνος
Το ασφαλισμένο ποσό/κεφάλαιο του κινδύνου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αντικειμενική αξία του και να μην είναι υπασφαλισμένο/υπερασφαλισμένο. Πάρα πολλές προστριβές δημιουργούνται με αυτό το ζήτημα. Επίσης, πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται, η οποία ενισχύει ή/και διαφοροποιεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

5) Έγκαιρη αναγγελία ζημίας και εγνωσμένης αξίας συνεργάτες της εταιρείας
Η σωστή/έγκαιρη και αναλυτική αναγγελία ζημίας, καθώς και η συμβολή του πελάτη σε όλη τη διαδικασία του διακανονισμού ζημιάς, παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο/δικαιολογητικό, απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της αποζημίωσής του. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τη συνεργασία των Εταιρειών με εγνωσμένης αξίας γραφεία Πραγματογνωμόνων, θα διασφαλίσει την έγκαιρη, έγκυρη και δίκαιη τελική πραγματογνωμοσύνη, στη βάση της οποίας θα στηριχθούν τα τμήματα ζημιών για να αποζημιώσουν.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της έννοιας της Ασφάλισης από την πλευρά των καταναλωτών. Αρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια των Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στους οποίους θα ήθελα να τονίσω ότι ευχαριστημένος πελάτης είναι ο ενημερωμένος πελάτης.

Στ. Σιαφάκας, Π. Μίχας, Σ. Πρέντζα και Ε. Πικιού, Team leaders, και Απόστολος Παπαδόπουλος, Senior claims adjuster, Mobility & Convenience, Interamerican: Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει κανείς να μένει ανασφάλιστος

Η Interamerican κατέβαλε συνολικά αποζημιώσεις περιουσίας ύψους €8,9 εκατ. για το 2021.

Χαρακτηριστικά, το δύσκολο καλοκαίρι του 2021, η Εταιρεία απέδειξε έμπρακτα, για άλλη μια φορά, την τεράστια αξία της ιδιωτικής ασφάλισης στη ζωή του ανθρώπου.

Σταθήκαμε επάξια δίπλα στους πελάτες μας, με συνοπτικές διαδικασίες εκτίμησης και αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και την Εύβοια, αλλά και την πρωτοφανή χαλαζόπτωση στην Καβάλα. Συγκεκριμένα, με €4 εκατ. αποζημιώσαμε τις 57 κατοικίες, τις 11 επιχειρήσεις, τα 14 οχήματα και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών των ασφαλισμένων μας, στην Αττική και την Εύβοια. Με επιπλέον €1,3 εκατ. αποζημιώσαμε τα 950 οχήματα, τις 31 κατοικίες και επιχειρήσεις και τα 4 πάρκα φωτοβολταϊκών, που υπέστησαν ζημιές από τη χαλαζόπτωση στην Καβάλα. Εντυπωσιακό είναι ότι, μέσα στον Αύγουστο, είχαν καταβληθεί ήδη €500.000, με την πρώτη αποζημίωση, ύψους €145.000, να καταβάλλεται για κατοικία, μόλις την τρίτη μέρα μετά την καταστροφή της.

Παράλληλα, στις πυρκαγιές του Αυγούστου η Interamerican κινητοποίησε άμεσα στην Αττική τις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας στο πλευρό της Πολιτικής Προστασίας, των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, διέθεσε τη Γραμμή Υγείας 1010 και τις μονάδες των ιδιόκτητων υποδομών υγείας για δωρεάν παροχή πρώτων βοηθειών σε συμπολίτες που αντιμετώπισαν προβλήματα αναπνευστικά ή με εγκαύματα.

Έχει μεγάλη αξία να επικοινωνήσουμε στους ανθρώπους το έργο μας και να τονίσουμε ότι, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, δεν πρέπει κανείς να μένει ανασφάλιστος.

Χρήσιμες συμβουλές για τους ασφαλισμένους

1) O πελάτης είναι απαραίτητο να ανατρέξει στο ασφαλιστήριό του, για να ελέγξει αν η ζημιά που υπέστη καλύπτεται. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξει αν τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά περιλαμβάνονται στις καλύψεις του συμβολαίου του. Την ίδια διαδικασία μπορεί να αναλάβει, για λογαριασμό του πελάτη, ο συνεργάτης (διαμεσολαβητής) που τον εξυπηρετεί.

2) Στη συνέχεια, θα πρέπει άμεσα να αναγγείλει τη ζημιά, είτε ενημερώνοντας τον συνεργάτη (διαμεσολαβητή) που τον εξυπηρετεί, είτε επικοινωνώντας απευθείας με την Εταιρεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να κάνει μια σύντομη περιγραφή του είδους της ζημιάς, να αναφέρει την ημερομηνία που έγινε και την έκτασή της.

3) Στην επικοινωνία με την Εταιρεία προγραμματίζεται επίσκεψη του εξειδικευμένου προσωπικού (πραγματογνώμονα) στον χώρο της ζημιάς, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για λογαριασμό του πελάτη, όπως:

  • Καταγραφή του συμβάντος με συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων.
  • Φωτογράφιση του χώρου.
  • Εκτίμηση αντικειμένων που έχουν υποστεί ζημιά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ο πραγματογνώμονας θα δώσει χρήσιμες οδηγίες στον πελάτη, σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει και τα αναγκαία αποδεικτικά που πρέ­πει να προσκομίσει για την καλύτερη και ταχύτερη διευθέτηση της ζημιάς του.

4) Μέχρι την επίσκεψη του πραγματογνώμονα, ο πελάτης δεν θα πρέπει να κάνει καμία αλλαγή στον χώρο, χωρίς την έγκριση της Εταιρείας. Επίσης, πρέπει να διαφυλάσσει τα ζημιωθέντα αντικείμενα που θα επιθεωρήσει ο πραγματογνώμονας.

5) Τέλος, για την αποκατάσταση της ζημιάς του θα χρειαστεί να υποβάλει απαίτηση σχετικά με το είδος και το κόστος των δαπανών. Θα ήταν χρήσιμο για κάθε επισκευή που πραγματοποιεί να ζητά δύο προσφορές από τεχνικούς της επιλογής του και να τις παραδίδει εγκαίρως στον πραγματογνώμονα.

Ιωάννης Πασχαλίδης, Προϊστάμενος Αποζημιώσεων Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων, Μινέττα Ασφαλιστική: Ο πραγματογνώμονας δεν είναι ο “χωροφύλακας” της ασφαλιστικής

5 tips από 7 ασφαλιστικές για τις αποζημιώσεις Περιουσίας (μέρος β’)

Η αποζημίωση ενός ασφαλισμένου δεν είναι ζημιά για την ασφαλιστική εταιρεία, καθώς αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του θεσμού της ασφάλισης. Η πραγματική “ζημιά” μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία ασφάλισης ενός κινδύνου, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν λάβει τις σωστές συμβουλές, ώστε να αποκτήσει την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις την ώρα της αποζημίωσης. Γι’ αυτό…

1) Άκου τον ασφαλιστή σου
Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωρίζει την αγορά και μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες του ασφαλισμένου, προτείνοντάς του το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης. Διαθέτει εμπειρία και μπορεί να αναγνωρίσει κινδύνους που είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν στην περιουσία του, την κάλυψη των οποίων πολλές φορές δεν φαντάζεται καν ότι χρειάζεται. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ασφαλισμένος επικοινωνεί με την εταιρεία, για να ρωτήσει εάν συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιό του μια συγκεκριμένη κάλυψη, για παράδειγμα, η κάλυψη της πλημμύρας, καθώς έχει ζημιά από κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, και όταν λαμβάνει αρνητική απάντηση του έρχονται στο μυαλό τα λόγια του ασφαλιστικού του διαμεσολαβητή: «Θα σας συμβούλευα να συμπεριλάβουμε και την κάλυψη…».

2) Ασφαλίσου σωστά
Μπορεί το δάνειο μιας κατοικίας να ανέρχεται στο ποσό των 50 χιλ. Αν, όμως, ο ασφαλισμένος επιλέξει να ασφαλιστεί με αυτό το ποσό για μια κατοικία π.χ. 100 τ.μ., που η αξία της το ξεπερνά κατά πολύ, τότε μπορεί να εκπλαγεί από το πόσο μπορεί να μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης, λόγω υπασφάλισης. Είναι σημαντικό η επιλογή της ασφάλισης να γίνεται σύμφωνα με την ελάχιστη προτεινόμενη αξία ανά τ.μ., ώστε να μην προκύψει κάποια μείωση στην αποζημίωση. Σωστή ενημέρωση, λοιπόν, για τις βασικές εξαιρέσεις και για τα αντικείμενα που αποκλείονται από την ασφάλιση. Επίσης, καίρια είναι η επιλογή μιας ασφαλιστικής εταιρείας το συμβόλαιο της οποίας έχει απλούς και κατανοητούς όρους, που δεν επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.

3) Διάβασε την περιγραφή της περιουσίας σου στο ασφαλιστήριο. είναι ακριβής;
Αρκετά συχνά, παρατηρούμε αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλωθέντων και της πραγματικότητας. Οι διαφορές αυτές διαμορφώνουν την τιμολόγηση. άρα, αντίστοιχα, ενδέχεται να διαμορφωθεί και η αποζημίωση. Η προσεκτική συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης είναι πολύ σημαντική. Τα δομικά στοιχεία της οικοδομής, η χρήση του κινδύνου και τα μέτρα προστασίας που συμφωνήθηκαν για την ασφάλιση πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

4) Έχεις ζημιά; Μάθε τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση
Μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, όπως μια πυρκαγιά ή μια κλοπή, όπου συνήθως ο παθών είναι αρκετά ταραγμένος, αν αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, μπορεί να προκύψει πρόβλημα με την αποζημίωσή του. Σε περίπτωση ζημιάς, αφού πρώτα καλέσει σε βοήθεια τις αρμόδιες Αρχές, θα πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία του και τον ασφαλιστή του, για να τον καθοδηγήσουν σωστά.

5) Εμπιστέψου τον πραγματογνώμονα
Ο πραγματογνώμονας δεν είναι ο “χωροφύλακας” της ασφαλιστικής. Είναι ο σύμβουλός σου σε περίπτωση ζημιάς. Είναι ανεξάρτητος συνεργάτης και διαθέτει τα προσόντα και την εμπειρία να σε καθοδηγήσει, τόσο στο τεχνικό όσο και στο ασφαλιστικό κομμάτι, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές. Η συνεργασία μαζί του θα φέρει γρηγορότερο και ομαλότερο διακανονισμό της ζημιάς.

Τέλος, καλό θα είναι να μην ξεχνάμε κάποιες βασικές αρχές. Όσο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής επικοινωνεί την αξία της σωστής ασφάλισης και προτείνει μετά από διερεύνηση αναγκών τα κατάλληλα, value for money, προϊόντα –χωρίς να “υποκύπτει” στην τάση του πελάτη, ο οποίος αναζητά το χαμηλότερο ασφάλιστρο–, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα επιτυγχάνει. Οι πελάτες εκτιμούν τον επαγγελματισμό και, τελικά, θα επιλέξουν να ασφαλιστούν σωστά, ενώ από την άλλη πλευρά μια κακή εμπειρία αποζημίωσης μπορεί να βλάψει και τη φήμη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Διαβάστε επίσης: 5 tips από 7 ασφαλιστικές για τις αποζημιώσεις Περιουσίας (μέρος α’)


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας