✔️ Έναρξη ενός τριμερούς έργου στην Γκάνα, το 4ο που αφορά χώρα  

✔️ Εκθέσεις για τις αναδυόμενες αγορές

✔️ Έναρξη λειτουργίας της συμμαχίας για την παγκόσμια μοντελοποίηση κινδύνου

Το Φόρουμ Ασφαλιστικής Ανάπτυξης (Insurance Development Forum- IDF) είναι μια σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπό την ηγεσία του ασφαλιστικού κλάδου και υπό τη συμπροεδρία του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας και την υποστήριξη διεθνών οργανισμών.

Η Σύνοδος Κορυφής του Φόρουμ Ασφαλιστικής Ανάπτυξης είναι η εμβληματικότερη παγκόσμια εκδήλωση της ασφαλιστικής και επενδυτικής κοινότητας για το κλίμα και τον κίνδυνο καταστροφών. Συμμετέχουν εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων που ασχολούνται με την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη, για να συζητήσουν πιεστικά ζητήματα, να ανταλλάξουν γνώσεις και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες.

Η Σύνοδος Κορυφής IDF 2022, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου στο Κέντρο Παγκόσμιου Διαλόγου της Swiss Re στην Ελβετία, επικεντρώθηκε στο τρίπτυχο «Σκοπός, Προστασία και Προοπτικές». Η εμπειρία της πανδημίας Covid-19 και οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αφορούν δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και θα επηρεάσουν και τις επόμενες γενιές. Αυτές οι κρίσεις, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, δοκιμάζουν τις αξίες μας και τις ηγεσίες και θέτουν σε κρίση την παγκόσμια αλληλεγγύη.

Στη σύνοδο έδωσαν το παρών κορυφαίες ανεξάρτητες φωνές, οι οποίες μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο ασφαλιστικός κλάδος σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων που όλοι αντιμετωπίζουμε.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αναδείχθηκε ξεκάθαρα η επείγουσα ανάγκη για την οικοδόμηση καλύτερων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και προστασίας για όλους και την εγγενή σύνδεση με τον σκοπό του ασφαλιστικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό το IDF προέβη σε τρεις σημαντικές ανακοινώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου:

1.Τριμερές σχέδιο για τη Γκάνα: Το Υπουργείο Οικονομικών της Γκάνα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η Γερμανική Κυβέρνηση και το Insurance Development Forum (IDF), ανακοίνωσαν την έναρξη τριμερούς έργου για την ανάπτυξη ενός κρατικού συστήματος μεταφοράς κινδύνου για τις αστικές πλημμύρες στη Γκάνα, παράλληλα με μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ικανότητα της χώρας να αξιοποιήσει και να ενσωματώσει την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση κινδύνων στις αναπτυξιακές στρατηγικές της. Αυτό είναι το τέταρτο έργο σε επίπεδο χώρας που δρομολογείται στο πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας. Έχουν προηγηθεί το 2022 σχετικό πρόγραμμα στο Μεξικό για την ανάπτυξη ασφάλισης των ευάλωτων αγροτών από τις κλιματικές επιπτώσεις˙ το 2021 πρόγραμμα για την ανάπτυξη παραμετρικού προϊόντος ασφάλισης για πλημμύρες και σεισμούς, καθώς και αποζημίωσης για κατολισθήσεις στο Μεντεγίν της Κολομβίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας, ενώ το 2020 δρομολογήθηκε το πρώτο τριμερές έργο για χώρα και αφορούσε τον σχεδιασμό ενός προγράμματος ασφάλισης των δημόσιων σχολείων του Περού.

2. Λευκή βίβλος για την Ανάπτυξη της Ασφάλισης στις Αναδυόμενες Αγορές: Ο ρόλος των πολιτικών και των ρυθμίσεων. Αυτή η κοινή έκθεση του IDF και της Geneva Association προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά στον τρόπο με τον οποίο το νομικό, πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει  το κατάλληλο περιβάλλον για μια ακμάζουσα ασφαλιστική αγορά, η οποία με τη σειρά της θα βοηθούσε στην κάλυψη του κενού προστασίας στις πιο ευάλωτες χώρες. Η έκθεση προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν συχνά να επιτύχουν υψηλού αντίκτυπου αποτελέσματα, τα οποία ο κάθε φορέας από μόνος του δεν θα μπορούσε να πετύχει. Διαπιστώνει, επίσης, ότι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και στην κάλυψη του κενού προστασίας είναι: η προτεραιοποίηση της ασφάλισης από τους πολιτικούς, τα υψηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού αλφαβητισμού και ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων μερών σε θέματα κινδύνου, η αποτελεσματική και αποδοτική ασφαλιστική ρύθμιση και εποπτεία, που θα αυξήσει και την εμπιστοσύνη στις ασφαλιστικές λύσεις.

3. Επίσημη έναρξη της Συμμαχίας για την Παγκόσμια Μοντελοποίηση Κινδύνων (GRMA) των IDF και V20, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης της Γερμανίας και τα μέλη του του IDF από τον ασφαλιστικό κλάδο. Η συμφωνία για τη δημιουργία της GRMA ήταν μια σημαντική ανακοίνωση της COP26 –η περαιτέρω επιχειρησιακή της υλοποίηση αποτελεί μέρος της δέσμευσης της IDF προς τις χώρες V20 και αποτελεί βασική δράση καθώς οδεύουμε προς την Σύνοδο των G7 και την COP27 στην Αίγυπτο, όπου η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα αποτελούν βασικό τομέα εστίασης. Η GRMA βασίζεται στην αρχή ότι η ισότιμη και ευρεία πρόσβαση στην κατανόηση των κινδύνων στις ευάλωτες από το κλίμα οικονομίες θα οδηγήσει σε πιο αυτόνομες, τοπικά αξιόπιστες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει τη ροή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων και καταστροφών. Ανακοινώθηκε ως σύλληψη το 2021 και τώρα με αρχική χρηματοδότηση που παρέχεται από τη γερμανική κυβέρνηση, η Σύνοδος Κορυφής IDF 2022 σηματοδότησε τη λειτουργική διαθεσιμότητα του GRMA και ενθάρρυνε διεθνείς εταίρους να δεσμευτούν ότι θα υποστηρίξουν το Πρόγραμμα.

Ο κ. Michel M. Liès, Πρόεδρος του ασφαλιστικού ομίλου Zurich Insurance Group και της Διοικούσας Επιτροπής του IDF, δήλωσε σχετικά: «Η Σύνοδος Κορυφής IDF 2022 συγκέντρωσε μέλη της ασφαλιστικής βιομηχανίας, εκπροσώπους κυβερνήσεων, οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμια Τράπεζα, διεθνή ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών. Οι δράσεις που αναδείχθηκαν σε αυτή την εκδήλωση αποτελούν απόδειξη της δύναμης που μπορεί να έχει η συλλογική δράση στην προσπάθεια οικοδόμησης ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλων συστημικών αναταράξεων. Ακούσαμε εμπνευσμένους ομιλητές από τις κυβερνήσεις, τον ανθρωπιστικό και τον ιδιωτικό τομέα. Ακούμε και αναλαμβάνουμε δράση».

Η κα Ekhosuehi Iyahen, Γενική Γραμματέας του Insurance Development Forum, δήλωσε: «Είμαι υπερήφανη για όσα έχουμε επιτύχει συλλογικά μέχρι σήμερα, όπως επισημάνθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του IDF 2022. Με ενθαρρύνει επίσης η επιμονή μας να ασχολούμαστε με την επείγουσα ανάγκη να οικοδομήσουμε καλύτερα συστήματα διαχείρισης και προστασίας από τον κλιματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο καταστροφών για όσους το χρειάζονται περισσότερο, αντανακλώντας την εγγενή σύνδεση αυτού του στόχου με τον σκοπό του ασφαλιστικού κλάδου. Διαρκής μας στόχος είναι να εμπνεύσουμε, να προωθήσουμε νέες ιδέες και να εξασφαλίσουμε τη θετική δράση, καθώς οδεύουμε προς την COP27».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΜοντέλα πρόβλεψης του ύψους των ασφαλιστικών απαιτήσεων στην ασφάλιση υγείας
Επόμενο άρθροΟλοκληρώθηκε το έργο της ABAS για την Generali