Άρθρα

2015: Συντελείται η νέα τάξη στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά

Άμεσες οι επιπτώσεις και στην Ελλάδα

Συνηθίζουμε στην Ελλάδα να λέμε ότι ο κόσμος είναι μικρός. Προσδιορίζουμε έτσι τις “τυχαίες” αλλαγές σε πρόσωπα στα πράγματα.

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία με την ολιγοπωλιακή μορφή, υπό το κράτος των οδηγιών του Solvency II, διαμορφώνει και αυτή μια πιο στενή και περιορισμένη σε πρόσωπα κοινωνία.

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε όχι σαν Έλληνες, αλλά μιλώντας ασφαλιστικά, πόσο μικρός είναι ο κόσμος, όταν διαβάζουμε για την πρόσφατη μετακίνηση του κ. Sergio Balbinot, από τον Όμιλο Generali στον Όμιλο Allianz.

Στον μικρό κόσμο των “μεγάλων”, τα πρόσωπα πλέον μετακινούνται με αδιανόητη μέχρι πρότινος άνεση και από τις μετακινήσεις αυτές εύκολα μπορεί να προβλέψει κανείς τους νέους στρατηγικούς στόχους αλλά και την αξιολόγηση των αγορών από τους αφανείς, κυρίαρχους μετόχους της κάθε Εταιρείας.

Εάν το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα λειτουργεί όπως λειτούργησε, υπό το κράτος και τις επιταγές της Βασιλείας, το Solvency II θα ενεργοποιήσει τις “τεκτονικές πλάκες” μιας αναδιάρθρωσης στελεχών και Ομίλων.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, ύστερα από τη γεωγραφική της υποβάθμιση στα ασφαλιστικά πράγματα από τους πρωτάρηδες στις ασφαλίσεις Ζωής εκτός της Ηπείρου τους ηγέτες της MetLife, παρακολουθούμε, προσπαθώντας να καταλάβουμε, και τις προθέσεις των Ευρωπαίων ηγετών και είναι ένα πρώτο μήνυμα οι αλλαγές φρουράς στους γερμανικούς, στους ιταλικούς, στους ολλανδικούς και άλλους ασφαλιστικούς ομίλους.

Άραγε, οι κύριοι “σεισμοί” θα επιφέρουν δονήσεις και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Εμείς το κρίνουμε πολύ πιθανόν.

Το 2015 έχει λεχθεί ότι θα αλλάξει το status quo πολλών ομίλων στη Γηραιά Ήπειρο. Όσο η Ελλάδα παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνδέεται και αυτή με τα όσα λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο οικονομικό μας περιβάλλον.

Δημήτρης Ρουχωτάς

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας