19 εβδομάδες άδεια μητρότητας για τις εργαζόμενες στην ΑΧΑ Ελλάδος

Μια σειρά από πρωτοβουλίες, που ενισχύονται από τη νέα παγκόσμια πολιτική του Ομίλου ΑΧΑ για τους γονείς (βλ. εδώ), εφαρμόζει από την 1η Ιανουαρίου η ΑΧΑ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι μητέρες λαμβάνουν συνολικά 19 εβδομάδες άδειας και δυνατότητα να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας,
    – 1 ώρα / ημέρα με διάρκεια 30 μήνες ή
    – 2 ώρες / ημέρα για 12 μήνες και μετά 1 ώρα / ημέρα για 6 μήνες επιπλέον.
  • Οι συνγονείς λαμβάνουν 4 εβδομάδες άδεια και 1 ώρα μειωμένο ωράριο για 6 μήνες (όπως ορίζεται από τη νέα παγκόσμια πολιτική).
  • Οι γονείς έχουν πρόσβαση σε βιβλιογραφία για «νέους» γονείς μέσω της Εταιρείας.
  • Οι γονείς, με μεσολάβηση της Εταιρείας, έρχονται σε επαφή με τοπικούς οργανισμούς φροντίδας παιδιών σε περίπτωση που το επιθυμούν.

«Ακούμε τους ανθρώπους μας, κατανοούμε τις ανάγκες τους και δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας για  να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά. Η νέα πολιτική του Ομίλου επιβεβαιώνει την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε ως ΑΧΑ Ελλάδας και ενδυναμώνει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους μας», ανέφερε σχετικά η Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΧΑ Ελλάδας.

Η πολιτική αυτή προωθείται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΑΧΑ να υποστηρίξει τους ανθρώπους του να έχουν ισορροπημένη ζωή μεταξύ εργασίας και οικογένειας.

Στο ίδιο πλαίσιο θα προσφέρονται δυνατότητες ευέλικτης εργασίας καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη από πλευράς Ανθρώπινου Δυναμικού και διοίκησης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο άδειας.

«Αυτή η παγκόσμια πολιτική προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους της ΑΧΑ ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες όταν διευρύνουν τις οικογένειές τους. Είμαι πεπεισμένος ότι μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι απολύτως αναγκαία για την επίδοση και επαγγελματική ολοκλήρωση των εργαζομένων μας», ανέφερε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

«H νέα μας πολιτική για τους γονείς θα ευθυγραμμίσει όσα προσφέρουμε στους εργαζόμενούς μας σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στους ανθρώπους μας και παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να προσελκύουμε και να διατηρούμε τα καλύτερα ταλέντα», προσέθεσε ο Rino Piazzolla, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΑΧΑ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας