Διεθνή

Όμιλος ING: Νέος Δ/νων Σύμβουλος, από 1ης Οκτωβρίου, ο Ralph Hamers

Παραιτείται από τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου του Ομίλου ING, την 1η Οκτωβρίου 2013, ο Jan Hommen και τη θέση του αναλαμβάνει ο Ralph Hamers, σημερινός CEO της ING Βελγίου. 

Η τετραετής θητεία του Jan Hommen στο Εκτελεστικό Συμβούλιο θα λήξει μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 13 Μαΐου 2013. Ωστόσο, το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να τον διορίσει εκ νέου για την περίοδο μέχρι την 1η Οκτωβρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση ηγεσίας. 

Ο Ralph Hamers θα διοριστεί ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μετά το διορισμό του αυτό θα γίνει, επίσης, μέλος του Management Board Banking (MBB) και του Management Board Insurance EurAsia (MBE). Οι αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. της ING ΗΠΑ εκκρεμούν εν αναμονή της προβλεπόμενης δημόσιας εγγραφής της εταιρείας.

Ο κ. R. Hamers έχει πλούσια εμπειρία τόσο στο Retail όσο και στο Commercial Banking και ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και της στρατηγική που οδηγεί σε διαδικασίες αλλαγής. Ως Δ/νων Σύμβουλος της ING στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, από το Μάρτιο του 2011, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και επέκταση των online καναλιών πωλήσεων και στον εκσυγχρονισμό των καταστημάτων. Είναι κάτοχος Master of Science in Business Econometrics/Operations Research από το Πανεπιστήμιο του Tilburg στην Ολλανδία και έχει ολοκληρώσει επαγγελματικά προγράμματα στο Netherlands Institute for Banking, στο Amsterdam Institute of Finance, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο INSEAD.

Εντάχθηκε στην ING το 1991 ως Διευθυντής Structured Finance της Δ/νσης Διεθνών Πελατών. Το 1997 μετακόμισε στην Παγκόσμια Διαχείριση Κινδύνων και διετέλεσε Γενικός Δ/ντής της ING στη Ρουμανία το 1999. Το 2005 διορίστηκε Δ/νων Σύμβουλος της ING Bank στην Ολλανδία, πριν γίνει επικεφαλής του Παγκόσμιου Εμπορικού Δικτύου Τραπεζικής το 2007. Το 2010 διορίστηκε Προϊστάμενος Διαχείρισης Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής και Direct International. Τη χρονιά εκείνη έγινε, επίσης, μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Τραπεζικών της ING, η οποία είναι υπεύθυνη για την εταιρική ανάπτυξη και τις στρατηγικές δραστηριότητες.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας