Εταιρείες

Όμιλος ING: Αλλαγές στον τρόπο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του

Προτεραιότητα η αυτόνομη λειτουργία των ασφαλιστικών μονάδων
Η ING ανακοίνωσε ότι, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2013, σκοπεύει να προσαρμόσει τη δομή των εκθέσεών της για τις ασφαλιστικές εργασίες στην εξέλιξη της αναδιάρθρωσης που γίνεται στον Όμιλο. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ING προετοιμάζει την αυτόνομη λειτουργία των μονάδων διαχείρισης Ασφαλιστικών/Επενδυτικών εργασιών Ευρώπης και Συνταξιοδοτικών/Επενδυτικών και Ασφαλιστικών εργασιών με έδρα τις ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτό δημοσίευσε τα στοιχεία που αφορούν στο 2012 με απεικόνιση που θα διευκολύνει τη σύγκρισή τους με εκείνα του 2013 (το στοιχεία Α τριμήνου 2013 θα δημοσιευτούν στις 8 Μαΐου).

Στη δομή της έκθεσής της οι αλλαγές θα είναι οι εξής: η ενότητα “Ασφάλειες Σύνολο” θα αντικατασταθεί με τις “Ασφάλειες Ευρώπη και Ασία” και “Ασφάλειες ΗΠΑ”. Η διαχείριση Επενδύσεων  θα απεικονίζεται σε δύο νέα τμήματα, ένα που θα συμπεριλαμβάνεται στις Ασφαλίσεις Ευρώπης και Ασίας και ένα στις Ασφαλίσεις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος των Εταιρικών Ασφαλίσεων (corporate line Insurance) θα τοποθετηθεί στις μονάδες ασφαλιστικών εργασιών Ευρωασίας και ΗΠΑ, ενώ αποτελέσματα που σχετίζονται με χρηματοδότηση, έξοδα μετόχων και μη τοποθετημένες ασφαλιστικές εργασίες θα δημοσιεύονται στην κατηγορία Insurance Other. 

• Η μονάδα Ασφάλισης Ευρώπης και Ασίας θα αντικατοπτρίζει τις Ασφαλιστικές εργασίες σε Μπενελούξ, Κεντρική και Υπόλοιπη Ευρώπη (όπου συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα), Διαχείριση Επενδύσεων και Εταιρικές Ασφαλίσεις, καθώς και τις ασφαλιστικές και επενδυτικές εργασίες της Ασίας σε «καθαρά αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες».

• Η μονάδα Ασφάλισης των ΗΠΑ θα αντικατοπτρίζει τις ασφαλιστικές εργασίες των ΗΠΑ, τη Διαχείριση επενδύσεων, το US Closed Bloc VA και τις εταιρικές ασφαλίσεις. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας