Εταιρείες

Όμιλος ΑΧΑ: Έρευνα για την κλιματική αλλαγή-Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών

Ο Όμιλος ΑΧΑ και η Ipsos διενήργησαν έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της αντίληψης του κόσμου σε ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν. Στην έρευνα συμμετείχαν 13.000 άτομα, από 13 χώρες, από 3 ηπείρους.

Σύμφωνα με την έρευνα:

1. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα για τη διεθνή κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα,
• 9 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το κλίμα έχει αλλάξει.
• Το 89% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι η σταθερή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας.
• Το 73% δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει προσωπικά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
• Υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων:
89% αναφέρουν τις πλημμύρες, 88% τις ξηρασίες, 83% τους κυκλώνες.

2. Οι άνθρωποι ανησυχούν για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητά τους
• Το 86% των ερωτηθέντων επιβεβαιώνει την ανησυχία του για τα πιθανά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή.
• Το 1/3 των ερωτηθέντων έχει ήδη πληγεί από την κλιματική αλλαγή ή ανησυχεί ότι θα επηρεαστεί από αυτή στο εγγύς μέλλον – κυρίως στην προσωπική του ευημερία. 
• Το 1/4 σχετίζει την κλιματική αλλαγή με μια βραχυπρόθεσμα σημαντική υποχρέωση που μπορεί να προκύψει, π.χ. να αλλάξει δουλειά ή τόπο διαμονής.

3. Λύσεις υπάρχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν
• Το 88% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι δυνατό να περιοριστούν οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και ότι μπορούμε να βρούμε καινοτόμες λύσεις. 
• Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει ένα ρόλο: 
– Ανεπτυγμένες χώρες (92% των ερωτηθέντων)
– Εμπόριο και βιομηχανία (92%)
– Κυβερνήσεις (91%)  
– Διεθνείς οργανισμοί  (87%)
– Αναδυόμενες οικονομίες (89%) 
– Απλοί πολίτες (83%). 
• Η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει μια αντίστοιχη προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής».
• Το 61% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να εργάζονται για τη μείωση των κλιματικών κινδύνων. 
• Το 57% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
• Κατά την άποψή τους, ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών περιλαμβάνει την ανάληψη διάφορων δράσεων που σχετίζονται με τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, όπως η προσφορά νέων ασφαλιστικών προϊόντων, η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών και η οικοδόμηση συνεργασιών με τις εθνικές και τοπικές αρχές.

Όπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας, αυτή η έρευνα δείχνει σαφώς ότι ένα παγκόσμιο κοινό έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα που προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους σχετικά με τις επιπτώσεις της στην καθημερινή τους ζωή. Και όμως, αντί να υπάρχει αρνητική προδιάθεση, η γενική γνώμη είναι ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν δράση και να αρχίσουν να εφαρμόζουν λύσεις.

Τα αποτελέσματα αυτά, τονίζεται στο ίδιο δελτίο,  αποτελούν κινητήρια δύναμη για την AXA,  η οποία συνεχίζει δυναμικά την έρευνα και την εκπαίδευση για την πρόληψη κλιματικών κινδύνων, με στόχο τον περιορισμό τους.

«Όλοι εμείς στον ασφαλιστικό κλάδο τοποθετούμε σε πρώτη γραμμή τους κλιματικούς κινδύνους και θεωρούμε καθήκον μας να τους μετράμε με ακρίβεια, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας προς τους πελάτες μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε το ρόλο μας ως ειδικοί, με την περαιτέρω ανάπτυξη των έργων μας σε αυτούς τους κινδύνους. Θέλουμε επίσης να μοιραστούμε αυτή τη γνώση, προκειμένου να συμβάλουμε στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων αυτών και στην καλύτερη πρόληψή τους», δήλωσε ο Jean-Christophe Menioux, Group Chief Risk Officer του Ομίλου AXA.

Επιπρόσθετα, η AXA έχει εκδώσει ένα εκτενές έγγραφο σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους, μια επισκόπηση της γνώσης για αυτούς τους κινδύνους και την πιθανή εξέλιξή τους. Αναδεικνύει τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την αξιολόγηση αυτών των κινδύνων, καθώς και το ρόλο που ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας