Εταιρείες

Το 100% της Αγροτικής στον Όμιλο Ergo

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 14 Αυγούστου η ERGO σημειώνει ότι:

“Ο ασφαλιστικός όμιλος ERGO επεκτείνει σημαντικά την παρουσία του στην Ελλάδα με την εξαγορά του 100% της ελληνικής εταιρείας ΑΤΕ Ασφαλιστική. Η συναλλαγή αυτή καθιστά την ERGO την μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικών ασφαλειών στην αγορά. Η τιμή εξαγοράς είναι € 90,1εκατ., με την επιφύλαξη προσαρμογών καθαρής αξίας του ενεργητικού κατά το κλείσιμο. Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών.

Η ERGO πιστεύει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και είναι πεπεισμένη για τις δυνατότητες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ακόμη και αν η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν δύσκολη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. «Η Ελλάδα έχει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ευκαιρίες ανάπτυξης ιδιαίτερα στον τομέα των Γενικών ασφαλίσεων », λέει οκ. Jochen Messemer(φωτο), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ERGO Insurance Group.

Η Ελληνική θυγατρική της ERGO, ERGO Hellas κατέγραψε έσοδα από ασφάλιστρα ύψους €135 εκατ. το 2013, που απορρέουν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ασφαλίσεις ατυχημάτων και περιουσίας, με σταθερά υψηλά κέρδη. Η εταιρεία κερδίζει συνεχώς μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1980 και επικεντρώνεται στην ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων, αλλά προσφέρει επίσης ασφαλιστικά προϊόντα ζωής. Η εταιρεία σημείωσε έσοδα από ασφάλιστρα € 170 εκατ. το 2013, από τα οποία € 130εκατ .προερχόμενα από τον κλάδο Γενικών ασφαλίσεων. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατατάσσεται επί του παρόντος στην 5η θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Γενικών Ασφαλίσεων και στην 11η στις Ασφαλίσεις Ζωής.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική πωλείται από την Τράπεζα Πειραιώς, συνεργάτη της ERGO Hellas από το 2005. Η Πειραιώς προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα περιουσίας και ατυχημάτων της ERGO. Ο κ.Jochen Messemer αναφέρει: “Η συναλλαγή αυτή θα χρησιμεύσει ως βάση για τη συνέχιση της μακροχρόνιας σχέσης μας με την Τράπεζα Πειραιώς. Το Bancassurance είναι ένα από τα πιο σημαντικά κανάλια πωλήσεων της ERGO Hellas. Συμβάλλει περισσότερο από το ένα τρίτο στα έσοδα από ασφάλιστρα. ”

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ERGO Hellas θα γίνει η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Ο κ.Jochen Messemer εξηγεί: “Η στρατηγική μας είναι η διαφύλαξη και η περαιτέρω διεύρυνση της κερδοφορίας και της ηγετικής θέση στην αγορά.”

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας