Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου: Γιατί οι ασφαλιστικές έτυχαν διαφορετικής μεταχείρισης;

Γιατί ο ασφαλιστικός τομέας έτυχε διαφορετικής μεταχείρισης από όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν πλήρως προστατευθεί με τα διατάγματα που τελικά εκδόθηκαν; Αυτό είναι το εύλογο ερώτημα που διατυπώνει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, σχετικά με το νέο Διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας που αναθεωρεί τις εξαιρέσεις και αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες, όπως αναφέρει, θα διαχειριστούν με ψυχραιμία και υπευθυνότητα την απομείωση των καταθέσεών τους.

Η Ανακοίνωση του ΣΑΕΚ (εκδόθηκε στις 22 Απριλίου) έχει ως εξής:
«Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την αναθεώρηση του Διατάγματος της 29ης Μαρτίου 2013, με το οποίο οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στις δύο τράπεζες εξαιρούνταν, για τους πιο κάτω λόγους:
 
1. Στόχος του διατάγματος της 29ης Μαρτίου ήταν ο περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα στις δύο επηρεαζόμενες τράπεζες και η μη μετάδοσή τους στο υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα, του οποίου ο ασφαλιστικός τομέας είναι μέρος και ανέκαθεν έτσι αντιμετωπιζόταν από το κράτος. Συνεπώς, εύλογα εγείρεται το ερώτημα γιατί να τύχει σήμερα διαφορετικής μεταχείρισης από όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν πλήρως προστατευθεί με τα διατάγματα που τελικά εκδόθηκαν. Οι επιμέρους απόψεις μας σε σχέση με την αναθεώρηση έχουν κατατεθεί εγκαίρως ενώπιον των αρμοδίων αρχών.
 
2. Παρά τις επιφυλάξεις μας, το κοινό θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες όπως ενήργησαν γρήγορα και αποτελεσματικά από την πρώτη μέρα της απόφασης του Eurogroup, έτσι και τώρα με ψυχραιμία και υπευθυνότητα θα διαχειριστούν την απομείωση των καταθέσεων που τα νέα διατάγματα επιβάλλουν καθώς και όλα τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν, με κριτήριο το μακροπρόθεσμο συμφέρον των ασφαλισμένων πολιτών και με στόχο τον περιορισμό των οποιωνδήποτε συνεπειών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
 
3. Όσον αφορά τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλειών συνδεδεμένων με επενδύσεις (Unit Linked) θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν επηρεάζονται όλα στον ίδιο βαθμό. Το κάθε ασφαλιστικό ταμείο επενδύει σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με την επενδυτική πολιτική του, όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ακίνητη περιουσία, καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες κ.λπ., τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
 
4. Το κοινό θα πρέπει να παρακολουθεί τις αξίες των επενδυτικών μονάδων που δημοσιεύουμε ανελλιπώς κάθε μήνα για κάθε ασφαλιστικό ταμείο και να αποτείνεται στον ασφαλιστή του ή στην ασφαλιστική του εταιρεία, ώστε να ενημερώνεται σωστά σε ό,τι έχει σχέση με το δικό του ασφαλιστήριο και να παίρνει ανάλογα τις αποφάσεις του. 
 
5. Τέλος, απευθύνουμε έκκληση για άρση όλων των περιορισμών στις συναλλαγές των ασφαλιστικών εταιρειών στο εσωτερικό, ώστε έγκαιρα οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους. Μετά και την έκδοση του χθεσινού διατάγματος δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένας λόγος για συνέχιση των περιορισμών αυτών».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας