Διαμεσολαβούντες

Συνάντηση ΕΑΕΕ με Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Α. Σαρρηγεωργίου και Γ. Χατζηθεοδοσίου δεσμεύονται για ενίσχυση της συνεργασίας
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) στα γραφεία της Ε.Α.Ε.Ε.
Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της ασφαλιστικής αγοράς και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των δύο θεσμικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τόσο ο κ. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Ε. όσο και ο κ. Χατζηθεοδοσίου, Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α.  εξέφρασαν την πρόθεσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Ε.Ε. και του Ε.Ε.Α. και την ανάληψη πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς.

Αναλυτικότερα, στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από πλευράς Ε.Ε.Α., οι κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Γενικός Γραμματέας, Νίκος Λεβετσοβίτης, Α΄ Αντιπρόεδρος, Κώστας Λάμπρου, Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών, και Μηνάς Βαρτανιάν, Νομικός Σύμβουλος. Από την Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, το μέλος του Δ.Σ. κ. Φωκίων Μπράβος, η Γενική Διευθύντρια, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, και η Νομικός Σύμβουλος, κα Εύα Βαρουχάκη.

Τα θέματα που ετέθησαν προς συζήτηση άπτονταν της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα δε συζητήθηκαν τρόποι αποστολής του συμβολαίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης στα Επιμελητήρια ηλεκτρονικά, με σκοπό την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών των Επιμελητηρίων όσο και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ζητήθηκε δε από την Ε.Α.Ε.Ε. να πραγματοποιηθεί ανοικτή συνάντηση με την συμμετοχή της ιδίας, της Δ.Ε.Ι.Α., του Ε.Ε.Α. καθώς και Σωματείων Διαμεσολαβούντων, ώστε να τεθούν δημόσια τα ζητήματα που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της, συνάντηση η οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Στο θέμα της εκπαίδευσης, το Επιμελητήριο ζήτησε την αρωγή των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου σχεδιασθεί κοινό πλάνο και με ύλη που θα καθοριστεί μετά από κοινή συνεννόηση των ασφαλιστικών εταιριών και των συλλόγων των διαμεσολαβούντων.

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην τεθεί, εκ νέου, το χρονίζον θέμα της ανάκλησης των αδειών των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE και των δυσμενών επιπτώσεων σε χιλιάδες ασφαλισμένους των εν λόγω εταιρειών, ζητώντας την παρέμβαση της Ένωσης στην επίλυση του προβλήματος.

Τέλος, στη συζήτηση οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου έθεσαν το θέμα του εγγράφου της Δ.Ε.Ι.Α., όπου ζητούσε στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες για “παράτυπη συμπεριφορά διαμεσολαβούντων”, εμμέσως, δηλαδή την επαναφορά του ζητήματος της δημιουργίας “Τειρεσία”, θυμίζοντας, ότι, για το θέμα έχει ήδη αποφανθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σχετική απόφασή της, επομένως το Ε.Ε.Α δεν θα κάνει δεκτή καμία παραποίηση της σχετικής απόφασης. Τονίζοντας, για ακόμη μία φορά, ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και τα Επιμελητήρια θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια που θα κριθεί απαραίτητη, για την προάσπιση των δικαίων αιτημάτων του κλάδου, σε μία δυσμενή περίοδο στην οποία είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ να υπάρχει πνεύμα συναίνεσης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης (βλ. εδώδιευκρινιστική επιστολή Δ/ντή ΔΕΙΑ για το θέμα).

Το Προεδρείο της Ένωσης, αφού άκουσε τις προαναφερθείσες προτάσεις, επιφυλάχθηκε να απαντήσει, εντός μηνός και αφού πραγματοποιηθεί το Διοικητικό της Συμβούλιο, στο οποίο και θα τεθούν, προς συζήτηση, όλα τα παραπάνω θέματα.
                                             

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας