Άρθρα

Συμπληρωματικά προγράμματα Ζωής από τη Metlife

Το πρόγραμμα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία και το πρόγραμμα της Σύνταξης Διαρκούς Ανικανότητας για εργασία ανήκουν στην κατηγορία των Συμπληρωματικών Προγραμμάτων Ζωής της MetLife, τα οποία μπορούν να δοθούν με οποιοδήποτε Βασικό Πρόγραμμα.

Με τα δύο αυτά πρόγραμμα συνεχίζουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε στο τεύχος Μαρτίου, με τα Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής (δείτε εδώ: MetLife ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ μέρος 1, μέρος 2), και τα Προγράμματα Προστασίας Life Essential, ExtraMed, Life Cover Plus, Family Care, και το Life Essential – Evolving.

 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα προς Εργασία
Καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα μείνει Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος προς εργασία, καταβάλλοντας στον ίδιο το Κεφάλαιο Κάλυψης.

 • Καλύπτονται εργαζόμενοι από 18 έως και 60 ετών.
 • Διάρκεια κάλυψης: μέχρι το 65ο έτος του ασφαλισμένου ή μέχρι τη λήξη του Βασικού Προγράμματος, εφόσον είναι μικρότερη.
 • Κεφάλαιο Κάλυψης: μέχρι €300.000, ανάλογα με το είδος του Βασικού Προγράμματος.
 • Καταβολή Κεφαλαίου Κάλυψης σε 2 δόσεις:
   – Πρώτη δόση: 50% του κεφαλαίου 6 μήνες μετά την έναρξη ανικανότητας προς εργασία.
   – Δεύτερη δόση: 50% του Κεφαλαίου 12 μήνες μετά την πρώτη δόση.

 

Σύνταξη Διαρκούς Ανικανότητας
Καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα μείνει Πρόσκαιρα ή και Μόνιμα Ολικά Ανίκανος προς εργασία, καταβάλλοντας στον ίδιο Μηνιαία Σύνταξη Ανικανότητας.

 • Καλύπτονται εργαζόμενοι από 20 έως 59 ετών.
 • Διάρκεια  κάλυψης: μέχρι το 65ο έτος του ασφαλισμένου ή μέχρι τη λήξη της ανικανότητάς του.
 • Ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης: 5 έτη.
 • Ποσό Μηνιαίας Σύνταξης: έως €1.500, ανάλογα με το είδος του Βασικού Προγράμματος.
 • Καταβολή Μηνιαίας Σύνταξης: 30 ημέρες μετά την έναρξη της ανικανότητας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, οποιοδήποτε συμβεί πρώτο.

 

Εγγυόμαστε τη φροντίδα αυτών που αγαπάς!

Η MetLife αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν μέσω των προγραμμάτων προστασίας που διαθέτει. Κύριο ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν οι Ασφαλιστικοί της Σύμβουλοι.

Ο κ. Δήμος Τσέτσος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος της εταιρείας, μας διηγείται μια χαρακτηριστική περίπτωση ασφαλισμένου που είδε τη ζωή του να ανατρέπεται από το απροσδόκητο: την ασθένεια που του επέφερε αναπηρία.

Έχοντας ασφαλιστεί με πρόγραμμα Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (ΜΟΑ), κατάφερε να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις από τη μείωση του εισοδήματός του, να διαχειριστεί καλύτερα τη νέα πραγματικότητα που προέκυψε και να ανακτήσει την αισιοδοξία του…

 

«Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαι στην ασφαλιστική αγορά, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποζημίωση του ασφαλισμένου Ε.Σ. λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Η προβλεπόμενη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παροχή, ποσού χιλιάδων ευρώ, καταβλήθηκε στον ασφαλισμένο σε δύο ισόποσες δόσεις.

Με αφορμή αυτή τη χαρακτηριστική περίπτωση αποζημίωσης, θέλω να παραθέσω εικόνες, σκέψεις, συναισθήματα και ώριμους προβληματισμούς, που αναδεικνύουν για ποιους λόγους την ξεχωρίζω.  Ας πάρουμε, όμως, τα γεγονότα από την αρχή…

Γνώρισα τον Ε.Σ. το 2000. Ήταν 44 ετών, υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης εταιρείας και με προοπτική εξέλιξης. Δεν ήταν εκτεθειμένος σε ιδιαίτερους κινδύνους και ακολουθούσε κανόνες υγιεινού τρόπου ζωής. Ήταν αποκλειστικός φορέας εισοδήματος για την οικογένειά του, που την αποτελούσαν η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους.

Πέντε χρόνια μετά την ασφάλισή του, είδα τον ασφαλισμένο μας να “συναντά” την ασθένεια, που ήταν σοβαρής μορφής αρθρίτιδα. Η ασθένειά του ανέκοψε την επαγγελματική του εξέλιξη και ανέτρεψε τη μέχρι τότε ομαλή πορεία της ζωής του.

Η παρουσία του, από τον εργασιακό χώρο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και διάφορες υπηρεσίες του ΙΚΑ, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%.

Με αφορμή την περίπτωσή του:

 • Διαπίστωσα (για άλλη μία φορά) πως δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη της υγείας μας. Υπάρχει όμως η δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων –ασφαλιστικές παροχές–, που παρέχουν οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υγείας. Κι ένα από αυτά είναι και η μόνιμη ανικανότητα για εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.
 • Αντιλήφθηκα πως ο Ε.Σ., με ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, θα αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο πρόβλημα. ούτε επέφερε ούτε απέτρεψε η ύπαρξη της ασφάλισης τον κίνδυνο –είμαστε όλοι μας, άλλωστε, οι καλύτεροι πελάτες των πιθανοτήτων.
 • Συνειδητοποίησα ότι, με την καταβολή της αποζημίωσης στον ασφαλισμένο, αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι επιπτώσεις του προβλήματος από τη μείωση του εισοδήματος, ενώ παράλληλα συντέλεσε σημαντικά στην ομαλότερη “προσγείωση” και στην καλύτερη διαχείριση της νέας πραγματικότητας που προέκυψε. Η καταβολή της αποζημίωσης, δηλαδή, τροφοδοτούσε σε μεγάλο βαθμό την αναπλήρωση του κενού που προέκυπτε από τη συνεχή μείωση των παροχών του «Κράτους –Πρόνοιας», ενώ μετρίασε τις επιβαρύνσεις του οικογενειακού ταμείου, γιατί τα έξοδα για τον άνθρωπο με αναπηρία δεν αναστέλλονται. είναι συνεχή.
  Η αποζημίωση ήταν ένας λόγος ώστε ο ασφαλισμένος να ανακτήσει την αισιοδοξία του.

Όταν σκέφτομαι την ιστορία του Ε.Σ., διακατέχομαι από αίσθημα ευθύνης για τον ρόλο και τη χρησιμότητα του ασφαλιστικού συμβούλου. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και αξίζει περιφρούρηση, ακόμα περισσότερο όταν είναι επισφαλής. Μπορεί κανείς να ζει πολλά χρόνια συνοδευόμενος από βαριά ασθένεια, από μεγάλη αναπηρία. Ο ασφαλιστής πρέπει να σκέφτεται εκείνα που δεν μπορούν να σκεφτούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι προς ασφάλιση. Να γίνεται η γέφυρα για το πέρασμα από τον εφησυχασμό στο απροσδόκητο.

Όταν σχεδιάζονται προγράμματα για ασφάλιση, οι παροχές για κάλυψη ΜΟΑ ίσως σε κάποιους φαίνονται περιττές, όταν όμως καταβάλλονται, μοιάζουν ελλιπείς.

Όλοι μας ανησυχούμε για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να καταβάλουμε υψηλά ποσά στο νοσοκομείο αν αρρωστήσουμε, λιγότερο όμως προβλέπουμε να καλυφθούμε απέναντι στο ενδεχόμενο να χάσουμε το εισόδημά μας από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια. Όταν προκύψει ένα τέτοιο γεγονός, τα προγράμματα ασφάλισης ΜΟΑ παρέχουν μηχανισμούς αντιστάθμισης των επιπτώσεων.

Κλείνοντας, θα δανειστώ μια φράση από ασφαλισμένο στην εταιρεία μας, όταν σε τροχαίο ατύχημα, όπου υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του ματιού του, διατύπωσε, με χιούμορ, το αίτημα για αποζημίωση λέγοντας: «Θέλω το μάτι μου να το ζυγίσετε για χρυσάφι». 

Οι αποζημιώσεις δεν καταβάλλονται με όρους ζυγαριάς, αλλά ακολουθούν τους όρους των συμβολαίων. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ασφαλιστικές παροχές πρέπει να είναι ανάλογες των οικονομικών και οικογενειακών δεδομένων των ασφαλισμένων».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας