Εταιρείες

Στο συνέδριο του IFHP η Interamerican

Στη Μαδρίτη οργανώθηκε πρόσφατα το ανά διετία πραγματοποιούμενο παγκόσμιο συνέδριο του International Federation of Health Plans (IFHP). H Interamerican, ως η μοναδική από την Ελλάδα ασφαλιστική επιχείρηση-μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γιώργο Βελιώτη, Γενικό Δ/ντή ζωής και υγείας της εταιρείας και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Επιτροπής Υγείας του Insurance Europe.

Θέμα της φετινής συνάντησης, που συγκέντρωσε στην ισπανική πρωτεύουσα προσωπικότητες των τομέων της ασφάλισης και της παροχής υπηρεσιών υγείας από όλο τον κόσμο, ήταν η χρήση των δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Εκ μέρους της Interamerican παρουσιάστηκε πρόταση για τη δυνατότητα βιωσιμότητας ασφαλιστικών φορέων υγείας σε περιόδους κρίσης χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών που αυτοί χρηματοδοτούν. Η πρόταση της εταιρείας, λόγω της συνεχιζόμενης παγκοσμίως ραγδαίας αύξησης του κόστους της υγείας που προβληματίζει όλους τους φορείς ασφάλισης και υπηρεσιών –ανεξάρτητα από το αν η χώρα στην οποία αναπτύσσουν δραστηριότητα αντιμετωπίζει οικονομική κρίση ή όχι– προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συνέδρων.

Ο κ. Βελιώτης εστίασε στον έλεγχο του κόστους κατά τη διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων σε συνδυασμό με τον όγκο εργασιών, καθώς και στην αποτελεσματική συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της εποχής.

Η IFHP, που ιδρύθηκε το 1968 και αριθμεί 100 μέλη –εταιρείες από 25 χώρες με ηγετική θέση τοπικά στον τομέα ασφάλισης υγείας–, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών που παρέχουν τα μέλη της μέσω των συνεργασιών και της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ τους.  Εκτός της Interamerican, στην ομοσπονδία συμμετέχει και η μητρική της ACHMEA.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας