Διαμεσολαβούντες

ΣΕΜΑ: Πιο επικερδής δραστηριότητα για τους μεσίτες οι Ασφαλίσεις Υγείας

Προοπτικές ανάπτυξης στους κλάδους Ασφάλισης Υγείας και Ζωής διαβλέπουν οι μεσίτες ασφαλίσεων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι εργασίες προερχόμενες από τις ασφαλίσεις Υγείας αποτελούν για ένα μεγάλο μέρος της μεσιτικής αγοράς την πιο επικερδή δραστηριότητα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από ποιοτική έρευνα, την οποία διενήργησε για δεύτερη χρονιά λογαριασμό του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), η KPMG, το 39% των μεσιτών δήλωσε ότι ο κλάδος Υγείας είναι ο πλέον επικερδής για τη δραστηριότητά τους, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο κλάδος Ασφάλισης Αυτοκινήτων για το 11% των μεσιτών και κατά ένα αντίστοιχο ποσοστό ο κλάδος Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Από την ίδια έρευνα αναδείχθηκε και η θετική άποψη που έχει η συντριπτική πλειονότητα των μεσιτών ασφαλίσεων για το έργο και τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος με στόχο τη στήριξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και της ανάπτυξης των μεσιτών ασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα:

  • Το 89% των μελών του ΣΕΜΑ δηλώνουν ικανοποιημένα από τις δράσεις του Συνδέσμου.
  • Το 80% των μελών του ΣΕΜΑ εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την προστασία και την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων τους μέσα από δραστηριότητες του Συνδέσμου.
  • Το 59% των μελών εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιρροή που ασκεί ο ΣΕΜΑ προς την πολιτεία, τις εποπτικές αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Την επιτυχημένη επεξεργασία και ανάλυση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων των μελών του Συνδέσμου για τις χρήσεις 2013 και 2014, στα πλαίσια της πολύ καλής συνεργασίας με τον ΣΕΜΑ, ανέλαβε η KPMG υποστηρίζοντας μάλιστα ως χορηγός του Συνδέσμου το έργο για τη χρήση 2014.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας