Διεθνή

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 12μηνη παράταση της εφαρμογής του Κανονισμού για τα PRIIPs

Την παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του Κανονισμού PRIIPs κατά 12 μήνες, δηλαδή από 31 Δεκεμβρίου 2016 στις 31 Δεκεμβρίου 2017, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση αυτή έγινε λόγω της απόρριψης των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της απόφασης του Συμβουλίου για παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του Κανονισμού.

Τυπικά η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή, να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου, να υπογραφεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12-15 Δεκεμβρίου και να δημοσιευτεί επίσημα στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στις 19 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (ΡΤΠ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να υποβάλουν την πρότασή τους για αναθεωρημένα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα σε διάστημα 6 εβδομάδων. Στη συνέχεια θα πρέπει να υιοθετηθούν τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ελεγχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο (scrutiny period). Η διαδικασία αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017 προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων από 1ης Ιανουαρίου 2018.

«Τα PRIIPS είναι ένα σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας που θα παρέχει στους καταναλωτές προσιτές και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η ομαλή υλοποίηση των καταναλωτών προτείναμε την παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής κατά ένα έτος», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Valdis Dombrovskis, υπεύθυνος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και τις Κεφαλαιαγορές της Ένωσης. «Η παράταση πρέπει να περιορίζεται σε ένα μόνο χρόνο και είμαστε ευτυχείς που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποστηρίζουν την άποψη ότι δεν θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η ουσία των κανόνων».

«Στόχος της PRIIPs είναι να αυξηθεί η προστασία των μικροεπενδυτών και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαφάνεια και εναρμόνιση θα ωφελήσει την εσωτερική αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων προϊόντων και τα κανάλια διανομής. Ωστόσο, έχουμε λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ως εκ τούτου προτείναμε την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του Κανονισμού.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας