Άρθρα

Προτάσεις ασφάλισης για φοιτητές από την Eurolife ERB

Άρτεμις Μαΐλη, Product Manager, Δ/νση Μάρκετινγκ & Ανάπτυξης Εργασιών

Η κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών είναι ιδιαίτερα σημαντική για έναν φοιτητή,  καθώς πρέπει να είναι απαλλαγμένος από το άγχος που του δημιουργεί η έλλειψη προστασίας του, ώστε να μπορέσει απρόσκοπτα να εστιάσει στις σπουδές του και στην απόλαυση της φοιτητικής του ζωής.

Όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό, και γι’ αυτό θεωρούμε πως η νοσοκομειακή κάλυψη θα έπρεπε να αποτελεί την πρωταρχική έννοια ενός φοιτητή. Ακόμη και εάν κάποιος είναι ήδη ασφαλισμένος ως εξαρτώμενο μέλος με κάποιο συμβόλαιο νοσοκομειακού προγράμματος, είναι πλέον η κατάλληλη ηλικία να μεταβεί σ’ ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα στο οποίο θα είναι ο κύριος Ασφαλισμένος. Είναι σημαντικό να φροντίσει εγκαίρως για την απόκτηση του δικού του ατομικού ασφαλιστηρίου υγείας, καθώς συχνά παρατηρείται όταν λήγει η κάλυψη για τα εξαρτώμενα μέλη-παιδιά, να μένουν ανασφάλιστα.

Επίσης, κατά τη φοιτητική ζωή, το πιθανότερο είναι να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα οδήγησης, και επομένως πρέπει να ψάξει να βρει εναλλακτικές για την ασφάλιση του οχήματός του. Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι υποχρεωτική από τον νόμο όσον αφορά την αστική ευθύνη, αλλά η προστασία του οχήματος και του ίδιου του ασφαλισμένου με επιπλέον καλύψεις, όπως οδική βοήθεια, κλοπή του οχήματος, καιρικά φαινόμενα, προσωπικό ατύχημα, είναι εξίσου σημαντικές.

Τέλος, αν ο φοιτητής περάσει σε πόλη μακριά από το πατρικό του σπίτι, θα ήταν καλό να προστατεύσει  αντικείμενα που είναι σημαντικά για τον ίδιο και τις σπουδές του (laptop, tablet, βιβλία, κ.ά.) μέσω της ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας, καθώς το κόστος μίας τέτοιας ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ακόμη και για έναν φοιτητή, ενώ η εξασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς.

Η εναλλακτική που προτείνουμε για έναν φοιτητή είναι η ασφάλιση της υγείας του μέσω του προγράμματος Premium νοσοκομειακό 750. Με το πρόγραμμα αυτό οι γονείς συμμετέχουν κατά €750 στα έξοδα νοσηλείας του παιδιού τους, εφόσον δεν γίνει χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα, γι’ αυτό και το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα οικονομικό. Τα κύρια πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

  • 100% κάλυψη εξόδων, έως το όριο των 500.000 ανά περιστατικό νοσηλείας μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού των 750 ευρώ για τις αναγνωρισμένες δαπάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σε περίπτωση που ο φοιτητής νοσηλευθεί σε κάποια κλινική εκτός Ελλάδας και Ευρώπης, τότε παρέχεται 80% κάλυψη των εξόδων και πιο συγκεκριμένα, αν νοσηλευθεί σε ΗΠΑ και Καναδά, παρέχεται 70% κάλυψη των εξόδων.
  • Σε περίπτωση χρήσης και άλλου ασφαλιστικού φορέα, Δημόσιου ή Ιδιωτικού, η απαλλαγή του ασφαλισμένου μειώνεται ή ακόμη και μηδενίζεται.
  • Σε περίπτωση ταξιδιού του φοιτητή σε απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης κατοικίας  του, παρέχεται επείγουσα ιατρική βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για τις περιπτώσεις αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Κάλυψη δαπανών αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου.
  • Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, καταβολή των εξόδων απευθείας από την εταιρεία, ώστε να μη χρειάζεται οι γονείς να εκταμιεύσουν χρήματα.
  • Παροχή ετήσιου προληπτικού ελέγχου υγείας.

Μία δεύτερη εναλλακτική είναι η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, η οποία παρέχει κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας και απώλειας ζωής σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλισμένου. Οι εναλλακτικές στην επιλογή των ορίων και στον συνδυασμό των παροχών είναι πολλές, ώστε ο φοιτητής να διαμορφώσει το πρόγραμμα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του.

Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν δεν είναι εξειδικευμένα πακέτα για φοιτητές, αλλά μέσω των επιλογών που προσφέρουν μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών ενός φοιτητή.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας