Ποιος «φορέας» θα αξιολογεί τα σεμινάρια επαναπιστοποίησης;

Ερώτημα προς την ΤτΕ

 

Στην όλη συζήτηση-διαβούλευση για το Σχέδιο Πράξης της ΤτΕ για την «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» θα θέλαμε να προσθέσουμε και μια δική μας παρατήρηση, που προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 4 – Αξιολόγηση των Σεμιναρίων για την Επαναπιστοποίηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο Πράξης, η ΤτΕ δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση «σε φορέα με γνώση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πρακτικής στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και με εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών».

Από τα παραπάνω, εύλογα νομίζουμε, προκύπτει το εξής ερώτημα: Μήπως τελικά πρόθεση της ΤτΕ είναι να αναθέσει την αξιολόγηση των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης σε κάποιον άλλο «φορέα», και γι’ αυτόν τον λόγο προβλέπεται (παρ. 1, άρθρο 4) και η επιβολή τέλους αξιολόγησης για κάθε υποβαλλόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο;

Αν ισχύει αυτό, τότε –συμπεραίνουμε– ακόμα και τα σχετικά σεμινάρια που θα διεξάγει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών θα πρέπει να αξιολογούνται από τον «Φορέα» που θα επιλέξει και θα ορίσει η ΤτΕ!

Γιατί, όμως, η ΤτΕ ή η ΔΕΙΑ χρειάζεται τη “συνδρομή” «φορέων», για να ασκήσει τα εποπτικά της καθήκοντα;

Ενδεχόμενο, πρόβλεψη ή αυτογνωσία;

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας