Μελέτες

Παραγωγή ασφαλίστρων 10μήνου 2013

Στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα με το εννεάμηνο του 2013 κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) το 10μηνο, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιεί η ΕΑΕΕ ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Στην έρευνα συνολικά ανταποκρίθηκαν 60 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 98,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν οι Ασφαλίσεις Ζωής στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013 κατέγραψαν ασφάλιστρα ύψους €1.305.699.608,76, μειωμένα κατά 16,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η παραγωγή στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανήλθε στα €1.875.630.268,23, μειωμένη κατά 5,0% σε σχέση με το 10μηνο του 2012. Από αυτά τα ποσά τα €934.704.796,66 αφορούσαν την Αστική ευθύνη οχημάτων (-6,0%) και τα €940.925.471,57 τους Λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών (-3,9%). Συνολικά στο 10μηνο η παραγωγή ανήλθε στα €3.181.329.876,99 και ήταν μειωμένη σε σχέση με το 10μηνο του 2012 κατά 10,3%.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι, αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, (-51,2% σε σχέση με το 10μηνο του 2012), η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 και, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 5,9%.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας