Παραγωγή Ασφαλίστρων 1ου διμήνου 2016

191

Πτωτική ήταν η πορεία της παραγωγής ασφαλίστρων τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής όσο και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και τον Φεβρουάριο του 2016, όπως προκύπτει από τη έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ μεταξύ των εταιρειών μελών της.

Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €613.166.269,50, και ήταν μειωμένη κατά 6,6%.

Οι Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε €285.476.469,40 καταγράφοντας μείωση 11,2% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2015.

Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανήλθαν σε €327.689.800,10, μειωμένες κατά 2,2%.  Από αυτές, η παραγωγή του κλάδου Αστικής ευθύνης οχημάτων ανήλθε σε € 121.149.361,43 (-13,3%), ενώ των Λοιπών κλάδων κατά Ζημιών σε €206.540.438,67 (+5,8%)

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ  συνολικά ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Να σημειωθεί ότι για την ερμηνεία των μεταβολών της παραγωγής ασφαλίστρων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση από την ανακατάταξη των εργασιών, προέκυψε από την εφαρμογή Solvency II (οι εργασίες του κλάδου IV.2. Ασφάλιση υγείας των ασφαλίσεων Ζωής, κατατάσσονται πλέον στους κλάδους 1. Ατυχήματα και 2. Ασθένειες των ασφαλίσεων κατά Ζημιών).

Ολόκληρη η έρευνα εδώ

Προηγούμενο άρθροΗ Interamerican ενθαρρύνει την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα
Επόμενο άρθροΑσφάλιση Πιστώσεων και η ρήτρα «Αξιώσεις που θα προβληθούν»