Μελέτες

Παραγωγή ασφαλίστρων Α’ τριμήνου 2013

Συνεχίστηκε η καθοδική πορεία της παραγωγής ασφαλίστρων και στο 1ο τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 13,2%  –με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις Ασφαλίσεις Ζωής -23,6%.  

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ στην οποία ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 95,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. 

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 92,5%).

Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα €1.020,92 εκατ., μειωμένη κατά -13,2%, (€1.175,88, το 1ο τρίμηνο του 2012). 

Στις Ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ανήλθε στα €409,23 εκατ., έναντι  €535,39 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2012 (-23,6%), με τη μεγαλύτερη μείωση (-60,6%) να καταγράφεται στον κλάδο III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις €54.735.048,80,έναντι €138.956.362,22 το 1ο τρίμηνο του 2012.

Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών η παραγωγή ασφαλίστρων το 1ο τρίμηνο του 2013, ανήλθε στα €611,68 εκατ., έναντι €640,48 το 1ο τρίμηνο του 2012  (-4,5%), εκ των οποίων: η παραγωγή στον κλάδο Αστικής ευθύνης οχημάτων ήταν μειωμένη κατά 8,8%, €290,98 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2013, έναντι €318,97 το 1ο τρίμηνο του 2012. Οι Λοιποί κλάδοι ζημιών κατέγραψαν €320,70 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2013, έναντι  €321,52 το αντίστοιχο διάστημα του 2012 (-0,3%).

Περισσότερα για την παραγωγή ασφαλίστρων του 1ου τριμήνου 2013 εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας